Trang chủ / Tư vấn khác / Bài viết tư vấn

Dịch vụ thành lập quỹ từ thiện phạm vi toàn quốc uy tín năm 2023

Thứ 4, 27/07/22 lúc 14:47.

Việc Thành lập quỹ từ thiện phạm vi toàn quốc ngày càng được hoàn thiện về quy định pháp lý nhằm hạn chế tối thiểu tình trạng tiêu cực, trục lợi từ hoạt động từ thiện. Cùng Khánh An tìm hiểu các quy định về việc Thành lập quỹ từ thiện phạm vi toàn quốc trong bài viết sau:

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư 04/2020/TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

2. Các bước thủ tục pháp lý để Thành lập quỹ từ thiện phạm vi toàn quốc có đầy đủ tính pháp lý để tiến hành hoạt động.

Bước 1: Ban sáng lập quỹ đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội Vụ cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ.

Bước 2: Công bố về việc thành lập quỹ.

Bước 3: Các sáng lập viên trong ban sáng lập quỹ thực hiện góp vốn.

Bước 4: Đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội Vụ công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

3. Về việc cấp phép Thành lập quỹ từ thiện phạm vi toàn quốc và công nhận điều lệ Quỹ

Điều lệ quỹ được phê duyệt công nhận tại cùng bước đề nghị cấp phép thành lập Quỹ. Quỹ được cấp giấy phép thành nếu các điều kiện sau:

a) Có mục đích hoạt động: Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận.

b) Có sáng lập viên thành lập quỹ từ thiện phạm vi toàn quốc bảo đảm các điều kiện sau:

-       Có ít nhất 03 sáng lập viên là công dân, tổ chức Việt Nam tham gia đóng góp tài sản hợp pháp thành lập quỹ.

-       Đối với sáng lập viên là công dân: Có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích.

-       Đối với sáng lập viên tổ chức: Được thành lập hợp pháp, có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; có nghị quyết của tập thể lãnh đạo hoặc quyết định của người đứng đầu có thẩm quyền về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ; trường hợp tổ chức Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài thì người đại diện tổ chức làm sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân Việt Nam;

-       Sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi gửi hồ sơ Bộ Nội Vụ.

c) Ban sáng lập Thành lập quỹ từ thiện phạm vi toàn quốc có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ, cụ thể:

-       Thời điểm góp vốn: Ban sáng lập cam kết góp vốn trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép và thực hiện việc góp vốn theo cam kết tại thời điểm sau khi Quỹ được cấp phép

-       Loại tài sản đóng góp:

o   Tiền đồng Việt Nam;

o   Tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các quyền tài sản khác) của công dân, tổ chức Việt Nam là sáng lập viên, của cá nhân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết bị, công nghệ phải do tổ chức thẩm định giá được thành lập hợp pháp định giá, thời điểm định giá tài sản không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ thành lập quỹ;

o   Trường hợp tài sản đóng góp thành lập quỹ bao gồm cả tài sản khác không bao gồm tiền đồng Việt Nam thì số tiền đồng Việt Nam phải đảm bảo tối thiểu 50% tổng giá trị tài sản.

-       Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập hoạt động trong phạm vi toàn quốc, phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau: 6.500.000.000 (sáu tỷ năm trăm triệu đồng);

-       Đối với trường hợp có cá nhân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc, phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau: 8.700.000.000 (tám tỷ bảy trăm triệu đồng);

-       Tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ. Tài sản đóng góp để thành lập quỹ không bị tranh chấp hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính khác.

4. Về việc Công bố việc Thành lập quỹ từ thiện phạm vi toàn quốc

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố về việc thành lập quỹ liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở trung ương đối với quỹ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ cấp giấy phép thành lập.

5. Về việc Các sáng lập viên trong ban sáng lập quỹ thực hiện góp vốn

a) Đối với việc góp vốn và đồng Việt Nam: Các sáng lập viên thực hiện góp vốn tại ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản và có xác nhận của ngân hàng về số tiền mà từng sáng lập viên cam kết đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỹ.

b) Đối với việc góp vốn bằng tài sản khác:

-       Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì bên góp vốn bằng tài sản hoặc quyền sử dụng đất theo thỏa thuận phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất cho quỹ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

-       Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp tài sản phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản đóng góp có xác nhận bằng biên bản có chữ ký của người đóng góp và người đại diện theo pháp luật của quỹ.

6. Về việc Đề nghị công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục quy định tại bước 2 và bước 3 mục 1 Thư tư vấn này, Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập, quỹ có trách nhiệm gửi hồ sơ theo quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

Có thể bạn quan tâm:

Dịch vụ thành lập Hội, Hiệp Hội uy tín giá rẻ trên cả nước

Hội khác Hiệp hội như thế nào? Thủ tục lập Hội Hiệp Hội mới nhất năm 2021 

Quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập, tổ chức Hội, Hiệp hội 

7. Dịch vụ thành lập quỹ từ thiện phạm vi toàn quốc uy tín tại Khánh An- Đến với Khánh An, Quý khách chỉ cần cung cấp các thông tin cá nhân;

- Tư vấn hành lang pháp lý về dịch vụ thành lập quỹ từ thiện phạm vi toàn quốc

- Soạn hồ sơ đẩy đủ, đúng quy định;

- Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ đến các cơ quan liên quan;

- Theo dõi tiến trình hồ sơ và xử lý vấn đề phát sinh nếu có;

- Nhận kết quả, thông báo và bàn giao hồ sơ cho Quý khách hàng;

- Tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan.

Trên đây là bài viết tư vấn về Dịch vụ thành lập quỹ từ thiện phạm vi toàn quốc uy tín. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu hãy liên hệ ngay tới Khánh An để được giải đáp nhanh chóng. 

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO là những giá trị chúng tôi mang tới cho quý khách. Rất mong nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng dành cho Khánh An để chúng tôi có thể phát triển tiếp và giúp Quý khách nhiều hơn.

----

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN

Văn phòng: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 02466.885.821 hoặc 096.987.7894

Email: info@khanhanlaw.net

Website: https://khanhanlaw.com/

 

Bài viết trước đó
Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Thủ tục nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế năm 2023 Hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế là hóa chất có chứa các hoạt chất có tính khử khuẩn, diệt khuẩn, có mục đích duy nhất là khử khuẩn trang thiết bị tế, thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y Tế. Việc nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp số lưu hành trang thiết bị y tế khử khuẩn. Bạn đọc hãy cùng Khánh An tìm hiểu trong bài viết sau:
Quy định mới nhất năm 2022 về nhập khẩu test covid Test covid là trang thiết bị y tế thuộc loại sinh phẩm chuẩn đoán Invitro chuẩn đoán việc nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Cùng Khánh An tìm hiểu thủ tục nhập khẩu test covid theo quy định mới nhất năm 2022 trong bài viết sau:
CẤP PHÉP TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH ĐỐI VỚI TEST NHANH COVID-19 SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM Giá test nhanh nhập khẩu dao động trong khoảng giá khá rộng từ 80.000 VNĐ – 110.000 VNĐ / test do các chi phí cao về vận chuyển quốc tế, bảo quản, thuế quan, trong bối cảnh như vậy. Như vậy, đối với thị trường Việt Nam thì test nhanh sản xuất trong nước đang dần có ưu thế về mặt giá trong bối cảnh cơ quan nhà nước đang tích cực thực hiện bình ổn giá test nhanh và thị trường test nhanh nhập khẩu đang dần bão hòa với gần 100 test nhanh nhập khẩu đã được cấp phép.
Phân biệt khuyến mại với chiết khấu thương mại Câu hỏi: Bạn ơi mình không hiểu chiết khấu với khuyến mại thì khác nhau chỗ nào? Bạn giải thích giúp mình với, để làm hai hình thức đó thì có phải đăng ký gì không? Người gửi: Bạn Nam Anh. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục
Quyền ly hôn và nuôi con khi chồng ngoại tình? Câu hỏi: Vợ chồng em kết hôn đã được 4 năm, hiện tại em có 2 đứa con. 1 đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa mới được 8 tháng. Trong thời gian mà em ở cữ thì chồng em ngoại tình. Em đã bỏ qua 1 lần rồi nhưng vẫn tái lại. Em không
Làm sao để chứng minh 02 số Chứng minh thư nhân dân là của cùng 1 người? Câu hỏi: Chị có thay chứng minh thư, giờ trong sổ đỏ đất đai lại là số chứng minh cũ. Giờ có cách nào để chứng minh 2 số cmnd là 1 không? Cảm ơn em Người gửi: Chị Lê Trang Nội dung tư vấn: Cảm ơn Chị Trang đã gửi câu hỏi  tới chuyên
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Câu hỏi: Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để hoạt động dịch vụ đòi nợ. Quy định của pháp luật có đang dự thảo thay đổi điểm nào có lợi không? Người gửi: Bạn Quyên. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn
Có thể bạn quan tâm
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894