Trang chủ / Tư vấn khác / Tư vấn khác

Gia hạn về thời hạn của dự án đầu tư

Thứ 6, 26/04/24 lúc 16:52.

Mỗi dự án đầu tư đều có thời hạn hoạt động và sau khi hết thời hạn hoạt động, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư (hay nhiều người thường gọi là thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Trong bài viết này, Khánh An xin tư vấn cho Quý khách hàng về vấn đề gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư 2020

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

2. Nội dung tư vấn

Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Theo đó thời hạn tối đa của Giấy chứng nhận đầu tư được quy định như sau:

- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm.

- Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi  vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tính từ ngày nhà đầu tư được cấp Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

+ Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt động của dự án được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Trường hợp nhà đầu tư đã có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm được bàn giao đất thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được tính từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Điều kiện gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, những nhà đầu tư có nhu cầu cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Nhà đầu tư đã thực hiện đúng và đủ các nội dung đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Nhà đầu tư chủ động khai nộp hồ sơ xin gia hạn trước thời điểm giấy chứng nhận hết hạn, đối với một số trường hợp nộp đơn xin gia hạn muộn phải có lý do chính đáng.

- Trình bày rõ ràng, xuất trình tài liệu chứng minh sự phù hợp của dự án tiếp tục hoạt động. Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch của vùng, tỉnh, đô thị, đơn vị hành chính, cấp quốc gia, phù hợp với mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển của khu vực nông thôn, đô thị,…

- Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầy đủ theo quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Nhà đầu tư đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế và các nghĩa vụ khác liên quan đến việc đầu tư. Đáp ứng đủ điều kiện giao, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

- Có kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và có tính khả thi.

- Có đủ vốn hoặc phương tiện tài chính cần thiết để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc kế hoạch sử dụng đất.

- Không vi phạm pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, an toàn lao động và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư hết hạn bao gồm:

- Văn bản đề nghị theo mẫu quy định của đơn gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư của doanh nghiệp.

- 2 Bản sao công chứng của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

- 2 Bản công chứng mã số thuế đối với doanh nghiệp chưa được cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Bản báo cáo tình hình hoạt động, triển khai dự án đầu tư của doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại nhằm gia hạn thời gian dự án.

- Tổng hợp báo cáo mỗi tháng/quý/năm đã nộp cho Sở kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý của các khu chế xuất và khu công nghiệp.

- 1 bản sao có công chứng báo cáo tài chính kiểm toán của năm gần nhất tính đến thời điểm xin gia hạn giấy chứng nhận.

- Tài liệu chứng minh cho thấy năng lực tài chính dồi dào của nhà đầu tư dự án, cam kết nhận được sự hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính từ ngân hàng/tổ chức tài chính.

- Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Hoặc hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm triển khai dự án hoặc địa chỉ trụ sở công ty chính.

- Bản photo công chứng hộ chiếu của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, giấy xác nhận cư trú của người đại diện.

- Bản sao công chứng Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp nếu công ty hoạt động trong thương mại.

- Đề xuất dự án đầu tư như: diện tích văn phòng, số điện thoại của chủ đầu tư,tổng số lao động người Việt Nam, tổng số lao động người nước ngoài,…

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện theo quy trình bao gồm 5 bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

- Doanh nghiệp sẽ soạn thảo và chuẩn bị sẵn 4 bộ hồ sơ đầy đủ quy định theo mục "Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” ở phía bên trên.

- Quy cách hồ sơ: Hồ sơ sẽ phải làm bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp các văn bản bằng tiếng nước ngoài như Trung, Hàn, Nhật,… phải được dịch sang tiếng Việt và có công chứng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hết hạn:

+ Đối với doanh nghiệp có trụ sở và địa điểm hoạt động thực hiện dự án nằm ngoài khu công nghiệp sẽ do Sở kế hoạch và Đầu tư (Phòng đầu tư) tiếp nhận và xử lý.

+ Đối với doanh nghiệp có trụ sở và địa điểm hoạt động thực hiện dự án nằm bên trong khu công nghiệp sẽ do Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất tiếp nhận, xử lý.

Bước 2: Trong 3 ngày làm việc sau ngày cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành chuyển hồ sơ lên cho cơ quan quản lý đất đai hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định trong Luật Đầu tư.

Bước 3: Trong 10 ngày kể từ khi cơ quan thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ lấy được ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định trong Luật Đầu tư.

Bước 4: Trong thời gian 15 ngày kể từ khi cơ quan nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành xem xét điều kiện gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư. Từ đó đưa ra quyết định có cho phép gia hạn thời gian hoạt động hay không?

Bước 5: Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ đưa ra quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty tư vấn Khánh An chúng tôi để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ thực hiện một cách nhanh gọn, hiệu quả.

Tham khảo: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Việt Nam

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Khánh An liên quan đến Gia hạn về thời hạn của dự án đầu tư. Nếu quý khách hàng còn vấn đề gì vướng mắc cần được tư vấn hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ 02455.821 hoặc 096.987.7894

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ CAO là những giá trị Khánh An mang tới cho các Quý khách hàng. Rất mong được hợp tác, đem lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

 Thời hạn gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn 70 năm đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế; 50 năm đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế.

 

Bài viết trước đó
Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C D năm 2023 Trước năm 2022, trang thiết bị y tế nhóm C,D không bắt buộc phải đăng ký lưu hành mà có thể xin giấy phép nhập khẩu hoặc công khai phân loại đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải phê duyệt cấp phép nhập khẩu. Từ 01/01/2022 nghị định 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực, đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D phải đăng ký lưu hành. Tuy tại điều khoản chuyển tiếp một số trang thiết bị y tế được phép tiếp tục nhập khẩu đến 31/12/2022, nhưng do tính chất đặc thù của trang thiết bị y tế, một số cơ quan hải quan vẫn yêu cầu buộc phải có số lưu hành trang thiết bị y tế để thông quan hàng hóa. Cùng Khánh An tìm hiểu dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D trong bài viết sau:
Dịch vụ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế uy tín, giá rẻ toàn quốc Kinh doanh trang thiết bị y tế là hoạt động có điều kiện tuy nhiên không bắt buộc với tất cả các loại trang thiết bị y tế. Cụ thể, đối với hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc loại A hiện tại là không có điều kiện. Các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế loại A chỉ cần làm thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng cho trang thiết bị y tế loại A trước khi đưa sản phẩm ra thị trường là có thể thực hiện kinh doanh một cách hợp pháp. Đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D khi tiến hành kinh doanh cơ sở kinh doanh phải làm thủ tục công bố đủ điêu kiện mua bán đối với trang thiết bị y tế loại này. Trong bài viết này, Khánh An Law xin tư vấn về quy trình, điều kiện, hồ sơ,…để doanh nghiệp có thể công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.
Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2024 Trong bài viết chia sẻ đặc biệt lần này, Khánh An sẽ cung cấp cho các Quý khách hàng các thông tin về Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2023 đầy đủ, chỉn chu
THỦ TỤC CẤP SỐ LƯU HÀNH KHẨN CẤP CHO MÁY X-QUANG DI ĐỘNG NHANH CHÓNG UY TÍN THEO QUY ĐỊNH CẬP NHẬP MỚI NHẤT BỘ Y TẾ Máy chụp X quang di động là thiết bị chụp X quang với nhiều tiện ích và ưu điểm vượt trội. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trong y học các dòng máy chụp X quang di động ngày càng được cải tiến giúp mang lại nhiều tiện ích trong việc chuẩn đoán hình ảnh.
Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín Ngày nay, có rất nhiều phòng khám tư nhân được thành lập để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và thẩm mỹ của mọi người. Trong đó bao gồm cả các phòng khám nha khoa của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất được quan tâm. Vậy để phòng khám nha khoa đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện những thủ tục gì? Chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Khánh An xin cung cấp Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín.

Các lưu ý khi thực hiện Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại B trong trường hợp cấp bách theo thông tư 13/2021/TT_BYT mới nhất Trang thiết bị y tế loại B thuộc danh mục qua phê duyệt cấp phép nhập khẩu theo thông tư 30/2015/TT-BYT
Thủ tục nhập khẩu Test Nhanh Covid 19 Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus và xét nghiệm tìm kháng thể do cơ thể sinh ra để chống lại virut. Test nhanh covid 19 phát hiện kháng nguyên covid 19 hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi để sàng lọc diện rộng nhằm phát hiện covid 19.
Dịch vụ xin Giấy phép nhập khẩu Test Covid sử dụng với máy PCR Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus. Test phát hiện kháng nguyên virus SarS-CoV-2 là gì? Kit xét nghiệm đa chỉ tiêu SARS-CoV-2 RT-PCR là hóa chất chuẩn đoán dùng trong xét nghiệm định tính RNA từ vi-rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên như mẫu phết dịch mũi họng và mẫu phết dịch hầu họng.
Có thể bạn quan tâm
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894