Trang chủ / Tư vấn khác / Tư vấn khác

Trình tự đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục kỹ năng sống diễn ra như thế nào?

Thứ 5, 25/05/23 lúc 17:24.

Hoạt động đào tạo kĩ năng sống của các trung tâm đào tạo kỹ năng ngày càng trở nên phát triển trong những năm gần đây. Các trung tâm này chỉ được thành lập và hoạt động nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không những thế, trong quá trình hoạt động, trung tâm kỹ năng còn có thể bị đình chỉ hoạt động nếu thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật.

1.  Căn cứ pháp lý

-       Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá

2.   Hoạt động giáo dục kỹ năng sống là gì?

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thường được hiểu là hoạt động giáo dục nhằm hướng tới bồi dưỡng, đào tạo cho người học những thói quen, hành vi tích cưc, lành mạnh trong cách cư xử, hành động trong cuộc sống đồng thời định hướng, hoàn thiện nhân cách, bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Hiện nay, có rất nhiều các trung tâm đào tạo kỹ năng sống. Một trong số đó có thể kể đến như: trung tâm đào tạo kỹ năng múa, vẽ, aerobic,… cho trẻ. Các trung tâm này phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về đọi ngũ giáo viên, nội dung dạy học,…theo quy định cả pháp luật hiện hành.