Trang chủ / Tư vấn khác / Tư vấn khác

Tổng hợp ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

Thứ 2, 17/12/18 lúc 15:37.

Một trong những bước quan trọng trước khi làm thủ tục thành lập mới doanh nghiệp là Mã hóa ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên có rất nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện về Vốn pháp định nên các doanh nghiệp cần lưu ý về mức vốn đăng ký để đáp ứng được điều kiện của ngành nghề kinh doanh. Sau đây, Luật Khánh An chúng tôi xin tổng hợp một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định để Quý khách hàng tham khảo và thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp một cách nhanh gọn nhất.

Khi mã hóa ngành nghề, Doanh nghiệp căn cứ vào Quyết định Số 337/QĐ-BKH Về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (Chọn mã ngành cấp 4 – Gồm 04 số). Tuy nhiên Doanh nghiệp còn phải căn cứ vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được ban hành kèm theo Luật đầu tư năm 2014 và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác, để lựa chọn ngành nghề và mức vốn pháp định phù hợp, Cụ thể như sau:

1. Kinh doanh bất động sản:

Căn cứ điều 3, Nghị định 76.2015/NĐ-CP Quy đinh chi tiết một số điều của Luật kinh doanh Bất động sản:

– Vốn pháp định: Ít nhất 20 tỷ VNĐ;

– Mã ngành : 6810;

2. Kinh doanh cảng hàng không, sân bay:

Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng:

– Vốn pháp định: Kinh doanh cảng hàng không, sân bay nội địa là 100 tỷ VNĐ; Kinh doanh cảng hàng không, sân bay Quốc tế là 200 tỷ VNĐ.

– Mã ngành: 5223;

3. Kinh doanh vận tải hàng không:

Căn cứ Điều 8, Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng:

Vốn pháp định: "Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không:

a) Khai thác đến 10 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 300 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa;

b) Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 1.000 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 600 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa;

c) Khai thác trên 30 tàu bay: 1.300 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 700 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.

2. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung: 100 tỷ đồng Việt Nam.

3. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện:

a) Bên nước ngoài chiếm không quá 30% vốn điều lệ;

b) Phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất. Trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài thì phần vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân”

Mã ngành: 5110; 5120

4. Kinh doanh dịch vụ hàng không:

Căn cứ Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng:

– Vốn Pháp định:

” 1. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay:

a) Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách: 30 tỷ đồng Việt Nam;

b) Kinh doanh dịch vkhai thác nhà ga, kho hàng hóa: 30 tỷ đồng Việt Nam;

c) Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu: 30 tỷ đồng Việt Nam.

2. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, dịch vụ xăng dầu hàng không, dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch vụ khai thác khu bay, tỷ lệ vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài không được quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp.”

– Mã ngành: 5223

5. Dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải:

Căn cứ Nghị định 70/2016/NĐ-CP Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải:

– Cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng: Vốn pháp định: 20 Tỷ VNĐ;

– Cung cấp dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng phục vụ công bố Thông báo hàng hải: Vốn pháp định: 10 tỷ VNĐ;

– Cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước,luồng hàng hải chuyên dùng: Vốn pháp định: 20 Tỷ VNĐ;

– Cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật: Vốn pháp định: 5 Tỷ VNĐ;

– Kinh doanh dịch vụ nhập khẩu pháo hiệu hàng hải: Vốn pháp định: 2 Tỷ VNĐ;

6. Cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng:

– Vốn pháp định: 30 Tỷ VNĐ

– Mã ngành: 8291: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng

7. Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ:

Căn cứ Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

– Vốn pháp định: 05 tỷ VNĐ

– Mã ngành: 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá (Chi tiết: Môi giới mua bán nợ); 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Tư vấn mua bán nợ); 6499: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: kinh doanh dịch vụ môi giới và tư vấn mua bán nợ).

8. Kinh doanh hoạt động mua bán nợ:

Căn cứ Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

– Vốn pháp định: 100 tỷ VNĐ

– Mã ngành: 6499: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ)

9. Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

Căn cứ Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

– Vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng; Đã hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và mức doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của năm liền kề trước năm thực hiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch tối thiểu là 500 tỷ VNĐ.

10. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Căn cứ Nghị định Số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

– Vốn pháp định: 02 Tỷ VNĐ

– Mã ngành: 8291: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng.

11. kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

Căn cứ Nghị định số 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng:

– Vốn pháp định: 06 tỷ VNĐ;

– Mã ngành: 6920 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

12. Kinh doanh chứng khoán:

Căn cứ Nghị định 86/2016/NĐ-CP và Nghị định 58/2012/NĐ-CP

– Môi giới chứng khoán: Vốn pháp định là 25 Tỷ VNĐ

– Tự doanh chứng khoán: Vốn pháp định là 100Tỷ VNĐ

– Bảo lãnh phát hành chứng khoán: Vốn pháp định là 165 Tỷ VNĐ

– Tư vấn đầu tư chứng khoán: Vốn pháp định là 10 Tỷ VNĐ

– Kinh doanh chứng khoán (Áp dụng đối với công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam): Vốn pháp định là 25 Tỷ VNĐ

13. Kinh doanh bảo hiểm

Căn cứ Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung.

– Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ:

+ Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng, 200 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài

+ Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 300 tỷ đồng, 250 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài

+ Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ đồng, 300 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài

– Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ:

+ Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ VNĐ

+ Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ

+ Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1000 tỷ

Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ

Kinh doanh tái bảo hiểm:

+ Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ

+ Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ

+ Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 1100 tỷ

Kinh doanh môi giới bảo hiểm:

+ Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm: 4 tỷ VNĐ

+ Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm: 8 tỷ VNĐ

14. Cho thuê lại lao động

Căn cứ Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

– Vốn pháp định: 02 tỷ VNĐ

– Mã ngành: 7820,7830

15. Bưu chính, chuyển phát:

Căn cứ Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu Chính

– Vốn pháp định: 2tỷ VNĐ

– Mã ngành chuyển phát: 5320

16. Kinh doanh mua bán vàng miếng

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

– Vốn điều lệ: Từ 100 tỷ VNĐ trở lên

– Mã ngành: 4773

17. Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Căn cứ Nghị định số 52/2008 NĐ -CP Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

– Vốn pháp định: 2 tỷ VNĐ

– Mã ngành: 8010

18. Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Căn cứ Nghị định 126/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Vốn pháp định: 5 tỷ đồng

– Mã ngành: 7820, 7830

19. Sản xuất phim

Căn cứ Điều 11, Nghị định 54/2010 NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12

– Vốn pháp định: 01 tỷ đồng

– Mã ngành: 5911

Trên đây là nội dung tư vấn về "Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định"; Về chi tiết nội dung ngành nghề, có thể tham khảo trong QĐ 337/QĐ-BKH;

Mọi vấn đề thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Tư vấn Khánh An chúng tôi để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ thực hiện một cách nhanh gọn và hiệu quả.

>>> Tìm hiểu thêm chi tiết dịch khác: xin giấy phép lữ hành quốc tế

>>> Tham khảo thêm chi tiết dịch vụ công bố mỹ phẩm uy tín: https://khanhanlaw.com/dich-vu-cong-bo-my-pham-nhap-khau-toan-quoc.html

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số

Hotline: 02466.885.821 hoặc 096.987.7894.

Email: Info@Khanhanlaw.net.Bài viết trước đó
Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C D năm 2023 Trước năm 2022, trang thiết bị y tế nhóm C,D không bắt buộc phải đăng ký lưu hành mà có thể xin giấy phép nhập khẩu hoặc công khai phân loại đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải phê duyệt cấp phép nhập khẩu. Từ 01/01/2022 nghị định 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực, đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D phải đăng ký lưu hành. Tuy tại điều khoản chuyển tiếp một số trang thiết bị y tế được phép tiếp tục nhập khẩu đến 31/12/2022, nhưng do tính chất đặc thù của trang thiết bị y tế, một số cơ quan hải quan vẫn yêu cầu buộc phải có số lưu hành trang thiết bị y tế để thông quan hàng hóa. Cùng Khánh An tìm hiểu dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D trong bài viết sau:
Dịch vụ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế uy tín, giá rẻ toàn quốc Kinh doanh trang thiết bị y tế là hoạt động có điều kiện tuy nhiên không bắt buộc với tất cả các loại trang thiết bị y tế. Cụ thể, đối với hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc loại A hiện tại là không có điều kiện. Các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế loại A chỉ cần làm thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng cho trang thiết bị y tế loại A trước khi đưa sản phẩm ra thị trường là có thể thực hiện kinh doanh một cách hợp pháp. Đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D khi tiến hành kinh doanh cơ sở kinh doanh phải làm thủ tục công bố đủ điêu kiện mua bán đối với trang thiết bị y tế loại này. Trong bài viết này, Khánh An Law xin tư vấn về quy trình, điều kiện, hồ sơ,…để doanh nghiệp có thể công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.
Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2024 Trong bài viết chia sẻ đặc biệt lần này, Khánh An sẽ cung cấp cho các Quý khách hàng các thông tin về Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2023 đầy đủ, chỉn chu
THỦ TỤC CẤP SỐ LƯU HÀNH KHẨN CẤP CHO MÁY X-QUANG DI ĐỘNG NHANH CHÓNG UY TÍN THEO QUY ĐỊNH CẬP NHẬP MỚI NHẤT BỘ Y TẾ Máy chụp X quang di động là thiết bị chụp X quang với nhiều tiện ích và ưu điểm vượt trội. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trong y học các dòng máy chụp X quang di động ngày càng được cải tiến giúp mang lại nhiều tiện ích trong việc chuẩn đoán hình ảnh.
Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín Ngày nay, có rất nhiều phòng khám tư nhân được thành lập để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và thẩm mỹ của mọi người. Trong đó bao gồm cả các phòng khám nha khoa của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất được quan tâm. Vậy để phòng khám nha khoa đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện những thủ tục gì? Chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Khánh An xin cung cấp Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín.

Các lưu ý khi thực hiện Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại B trong trường hợp cấp bách theo thông tư 13/2021/TT_BYT mới nhất Trang thiết bị y tế loại B thuộc danh mục qua phê duyệt cấp phép nhập khẩu theo thông tư 30/2015/TT-BYT
Thủ tục nhập khẩu Test Nhanh Covid 19 Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus và xét nghiệm tìm kháng thể do cơ thể sinh ra để chống lại virut. Test nhanh covid 19 phát hiện kháng nguyên covid 19 hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi để sàng lọc diện rộng nhằm phát hiện covid 19.
Dịch vụ xin Giấy phép nhập khẩu Test Covid sử dụng với máy PCR Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus. Test phát hiện kháng nguyên virus SarS-CoV-2 là gì? Kit xét nghiệm đa chỉ tiêu SARS-CoV-2 RT-PCR là hóa chất chuẩn đoán dùng trong xét nghiệm định tính RNA từ vi-rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên như mẫu phết dịch mũi họng và mẫu phết dịch hầu họng.
Có thể bạn quan tâm
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894