Trang chủ / Giấy phép con / Xin cấp giấy phép xây dựng

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng của tổ chức.

Thứ 6, 30/12/22 lúc 09:41.

Để tham gia vào các hoạt động xây dựng, các đơn vị tổ chức luôn cần phải công khai năng lực tham gia xây dựng. Cơ sở để đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của một đơn vị, tổ chức có thể dựa vào chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựngSau đây, Khánh An xin gửi đến Quý khách hàng thông tin hữu ích về Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng của tổ chức.

1. Căn cứ pháp luật

- Luật Xây dựng sửa đổi 2020

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2.  Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng