Trang chủ / Tư vấn khác / Bài viết tư vấn

Không có bằng cử nhân có được mở công ty dịch thuật?

Thứ 2, 17/12/18 lúc 15:36.

 Câu hỏi:

Mình muốn thành lập công ty dịch thuật nhưng ko có bằng cử nhân thì có được không ạ?

Người gửi: Hà Sơn (Hà Nội)

Nội dung tư vấn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng dịch vụ tư vấn của công ty Tư vấn Khánh An. Liên quan đến nội dung Quý khách hàng quan tâm, chúng tôi xin gửi tới Quý khách quan điểm tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2014;

– Luật đầu tư năm 2014;

– Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/2015/TT-BTP hướng dẫn nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

2. Nội dung tư vấn

Dựa trên yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng, để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ dịch thuật, Quý khách hàng cần đáp ứng các điều kiện và thực hiện các công việc cụ thể dưới đây:

2.1. Về tiêu chuẩn, điều kiện của người dịch

Theo quy định tại Điều 27 của nghị định 23/2015/NĐ-CP tiêu chuẩn, điều kiện của người dịch cụ thể như sau:

– “Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

– Có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch” Điều này được hướng dẫn tại khoản 1, điều 9 của thông tư số 20/2015/TT-BTP hướng dẫn nghị định 23/2015/NĐ-CP như sau: “Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A tốt nghiệp thạc sỹ luật quốc tế tại Trung Quốc, chương trình học bằng tiếng Trung thì ông A đủ tiêu chuẩn để được dịch tiếng Trung Quốc; ông Nguyễn Văn B tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Nhật Bản nhưng chương trình học bằng tiếng Anh thì ông B chỉ đủ tiêu chuẩn để dịch tiếng Anh (không được dịch tiếng Nhật Bản)”;

– “Đối với ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học theo quy định tại Khoản này thì phải thông thạo ngôn ngữ cần dịch.”

Khoản 2, điều 9 của thông tư số 20/2015/TT-BTP hướng dẫn nghị định 23/2015/NĐ-CP đã giải thích cụ thể:

– Ngôn ngữ phổ biến là ngôn ngữ được thể hiện trên nhiều giấy tờ, văn bản được sử dụng tại Việt Nam và nhiều người Việt Nam có thể dịch ngôn ngữ này ra tiếng Việt hoặc ngược lại. Ví dụ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha.

– Những ngôn ngữ không phổ biến là loại ngôn ngữ ít được thể hiện trên giấy tờ, văn bản sử dụng tại Việt Nam và có ít người có thể dịch được ngôn ngữ này ra tiếng Việt hoặc ngược lại. Ví dụ: tiếng Ả Rập, tiếng Ấn Độ, tiếng Mông Cổ…

Căn cứ quy định trên và trường hợp bạn Hà Sơn đưa ra, Chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ dịch thuật không bắt buộc Bạn phải có bằng Cử nhân. Bạn có thể thành lập công ty và Hợp tác/Thuê người có bằng đáp ứng đầy đủ các điều kiện về người dịch thuật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể:

  • Nếu dịch các ngôn ngữ phổ biến thì “Người dịch thuật” cần có bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc bằng tốt nghiệp đại học (như Quy định tại Điều 27 của nghị định 23/2015/NĐ-CP bên trên).
  • Nếu dịch các ngôn ngữ không phổ biến: không yêu cầu “ Người dịch thuật “ phải có bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc bằng tốt nghiệp đại học, chỉ cần thông thạo ngôn ngữ dịch.

2.2. Về hồ sơ, thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ dịch thuật

Để thành lập Công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật, trước tiên bạn cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 có các loại hình doanh nghiệp sau: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh.

Dịch vụ dịch thuật không thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại phụ lục 4 của Luật đầu tư năm 2014.  Nên việc thành lập Công ty sẽ tiến hành theo thủ tục thông thường. Chỉ cần khi đăng ký kinh doanh, Công ty Bạn có đăng ký mã ngành kinh doanh dịch vụ dịch thuật.

a. Hồ sơ thành lập Công ty

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập Doanh nghiệp ;

– Điều lệ Doanh nghiệp ;

– Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông sáng lập (Đối với thành lập công ty TNHH/ Công ty Cổ phần/Công ty Hợp danh)

– Hợp đồng tư vấn thành lập Công ty (Với trường hợp Bạn sử dụng dịch vụ thành lập Công ty của Khánh An) hoặc Giấy ủy quyền có công chứng (Với trường hợp Bạn ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục).

– Giấy tờ chứng thực cá nhân của các Thành viên Công ty TNHH, công ty Hợp danh/Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần/ Người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên/doanh nghiệp tư nhân.

Nếu thành viên/Cổ đông  là Tổ chức phải có các giấy tờ sau: Bản công chứng/chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức đó và Quyết định của tổ chức góp vốn thành lập công ty; Văn bản uỷ quyền người đại diện quản lý vốn góp của tổ chức đó.

– Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người Nộp hồ sơ

b. Thủ tục thành lập Công ty dịch thuật

Bước 1: Sau khi chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ, Quý khách hàng thực hiện Nộp hồ sơ qua mạng hoặc nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (Đối với Thành lập công ty ở Hà Nội, hồ sơ phải thực hiện nộp qua mạng trước khi nộp hồ sơ giấy).

Bước 2: Tiến hành thủ tục khắc dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu ;

Bước 4: Tiến hành các thủ tục khai thuế ban đầu, nộp các khoản thuế và lệ phí cho Doanh nghiệp tại chi cục thuế Quận/Huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 5: Tiến hành đăng ký chữ ký (người đại diện công ty) với một phòng tư pháp Quận/Huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đóng dấu lên Văn bản dịch thuật.

3.2. Về dịch vụ thành lập Công ty Kinh doanh dịch vụ dịch thuật của Khánh An

Bước 1: Lập kế hoạch thành lập Công ty  Dịch thuật.

Bước 2: Soạn hồ sơ.

Bước 3: Thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư, thông báo mẫu dấu và công bố thông tin.

Bước 4: Tư vấn thủ tục kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp thành lập mới.

Bước 5: Thực hiện thủ tục kê  khai thuế ban đầu và phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp (Nếu Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ này).

Bước 6: Tư vấn về kế toán – tài chính, Lập báo cáo tài chính, nộp tờ khai cho Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động (Nếu Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ này).

Phí Dịch vụ thành lập Công ty Kinh doanh dịch vụ dịch thuật: (Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá chi tiết dịch vụ thành lập Công ty Dịch thuật)

Khi sử dụng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của Khánh An, Quý khách hàng sẽ được hỗ trợ và hưởng nhiều gói ưu đãi, ví dụ như:

  • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế cho Doanh nghiệp và Tư vấn miễn phí vướng mắc của Quý khách hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh;
  • Liên kết Khách hàng với các Bên cung cấp dịch vụ chữ ký số, hóa đơn rẻ và đảm bảo chất lượng nhất;
  • Ưu đãi giảm phí dịch vụ tư vấn Luật tiếp theo khi Quý khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của Luật Khánh An.

(..Cùng nhiu các gói ưu đãi hp dn khác……)

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Không có bằng cử nhân có được mở công ty dịch thuật?”. Quý khách hàng có vấn đề gì vướng mắc hoặc  có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Khánh An, Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi THEO THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN.

Địa chỉ: Tầng 4, số 27C Phương Liệt, Phường Phương liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mobile: 02466.885.821096.987.7894

Email: info@khanhanlaw.net

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!Bài viết trước đó
Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Thủ tục nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế năm 2023 Hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế là hóa chất có chứa các hoạt chất có tính khử khuẩn, diệt khuẩn, có mục đích duy nhất là khử khuẩn trang thiết bị tế, thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y Tế. Việc nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp số lưu hành trang thiết bị y tế khử khuẩn. Bạn đọc hãy cùng Khánh An tìm hiểu trong bài viết sau:
Quy định mới nhất năm 2022 về nhập khẩu test covid Test covid là trang thiết bị y tế thuộc loại sinh phẩm chuẩn đoán Invitro chuẩn đoán việc nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Cùng Khánh An tìm hiểu thủ tục nhập khẩu test covid theo quy định mới nhất năm 2022 trong bài viết sau:
CẤP PHÉP TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH ĐỐI VỚI TEST NHANH COVID-19 SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM Giá test nhanh nhập khẩu dao động trong khoảng giá khá rộng từ 80.000 VNĐ – 110.000 VNĐ / test do các chi phí cao về vận chuyển quốc tế, bảo quản, thuế quan, trong bối cảnh như vậy. Như vậy, đối với thị trường Việt Nam thì test nhanh sản xuất trong nước đang dần có ưu thế về mặt giá trong bối cảnh cơ quan nhà nước đang tích cực thực hiện bình ổn giá test nhanh và thị trường test nhanh nhập khẩu đang dần bão hòa với gần 100 test nhanh nhập khẩu đã được cấp phép.
Phân biệt khuyến mại với chiết khấu thương mại Câu hỏi: Bạn ơi mình không hiểu chiết khấu với khuyến mại thì khác nhau chỗ nào? Bạn giải thích giúp mình với, để làm hai hình thức đó thì có phải đăng ký gì không? Người gửi: Bạn Nam Anh. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục
Quyền ly hôn và nuôi con khi chồng ngoại tình? Câu hỏi: Vợ chồng em kết hôn đã được 4 năm, hiện tại em có 2 đứa con. 1 đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa mới được 8 tháng. Trong thời gian mà em ở cữ thì chồng em ngoại tình. Em đã bỏ qua 1 lần rồi nhưng vẫn tái lại. Em không
Làm sao để chứng minh 02 số Chứng minh thư nhân dân là của cùng 1 người? Câu hỏi: Chị có thay chứng minh thư, giờ trong sổ đỏ đất đai lại là số chứng minh cũ. Giờ có cách nào để chứng minh 2 số cmnd là 1 không? Cảm ơn em Người gửi: Chị Lê Trang Nội dung tư vấn: Cảm ơn Chị Trang đã gửi câu hỏi  tới chuyên
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Câu hỏi: Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để hoạt động dịch vụ đòi nợ. Quy định của pháp luật có đang dự thảo thay đổi điểm nào có lợi không? Người gửi: Bạn Quyên. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn
Có thể bạn quan tâm
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894