Trang chủ / Đầu tư nước ngoài

THỦ TỤC XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH

Thứ 5, 07/10/21 lúc 11:31.

       Để một dự án đầu tư được triển khai trên lãnh thổ Việt Nam. Thông thường nhà đầu tư sẽ phải xem xét dự án đó có thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư hay thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không trước khi triển khai dự án trên thực tế. Trong đó, thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư đang ra nhiều vướng mắc đối với những nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để có thể hiểu rõ hơn về thủ tục này Khánh An xin gửi tới Quý khách hàng bài viết dưới đây. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc cũng như nhu cầu tiến hành thủ tục này, hãy liên hệ với Khánh An để được tư vấn Miễn Phí.

     1.     Căn cứ pháp lý.

      -       Luật Đầu tư 2020;

-      Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

-    Thông tư 03/2021/TT- BKHĐT mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

                                      (Dự án phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh)

     2.     Dự án nào phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

     Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 thì các dự án phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh gồm:

-      Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, 

-     Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị;

-     Dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

-      Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

-     Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Lưu ý: Những dự án trên thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

     3.     Thành phần hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 quy định hồ sơ bao gồm:

·         Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

·         Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

·         Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

·         Đề xuất dự án đầu tư;

·         Tài liệu xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

·         Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;