Trang chủ / Tư vấn khác / Bản tin pháp lý định kỳ

[10/2022] Điểm tin pháp luật đáng chú ý trong tháng 10/2022

Thứ 4, 12/10/22 lúc 15:00.

Tháng 10/2022 đánh dấu thời điểm có hiệu lực của các chính sách pháp luật mới như: Thay đổi mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động, Giảm phí kinh doanh vận tải, điều chỉnh giá dịch vụ đăng kiểm ô tô, Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Trong Bản tin pháp lý dưới đây, Khánh An gửi tới Quý khách hàng những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2022 mà khách hàng cần lưu ý để không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

1. Không còn giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động từ ngày 1-10-2021 đến 30-9-2022 được đề cập tại Nghị quyết số 116/NQ-CP năm 2021. Cụ thể: "Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp". Trong đó, nhóm đối tượng được giảm 1% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (từ ngày 1-10-2021 đến ngày 30-9-2022) là người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1-10-2021.

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng nêu trên không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Như vậy, từ ngày 1-10-2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Khi đó, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Giảm 20-50% một số loại phí kinh doanh vận tải