Trang chủ / Sở hữu trí tuệ / Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho doanh nghiệp năm 2021

Thứ 4, 11/08/21 lúc 11:38.

Pháp luật quy định nhãn hiệu là một trong những đối tượng được bảo hộ liên quan đến sở hữu công nghiệp, việc đăng ký nhãn hiệu mang lại cho công ty bạn đặc quyền ngăn chặn người khác sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự giây nhầm lẫn. Vậy, trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như thế nào? Khánh An xin cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp như sau:

1.                Cơ sở pháp lý

-          Luật Sở hữu trí tuệ 2005

-          Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009

-          Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

-          Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

-          Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009

-          Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

-          Thông tư 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011

-          Thông tư 16/2016/TT-BKHCN 30/6/2016 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013

            Trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như thế nào? Hồ sơ đăng ký gồm những gì?

2.                Thành phần hồ sơ

§  02 Tờ khai theo Mẫu 04-NH

§  Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác)

§  Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80x80mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

§  Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên)

§  Bản sao chứng từ nộp lệ phí (nếu nộp lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

§  Giấy ủy quyền

§  Quy chế sử dụng nhãn hiệu

§  Bản thuyết trình về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý)

§  Bản đồ khu vực địa lý ((nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương)

§  Văn bản của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương)

3.                Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký

- Nộp đơn trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện của Cục tại HCM và Đà Nẵng

- Hoặc nộp đơn đăng ký trực tuyến tại http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

- Trường hợp đúng quy định về hình thức (hợp lệ): Cục SHTT ra quyết định chấp nhận đơn

- Trường hợp đơn không hợp lệ: Cục SHTT ra thông báo từ chối chấp nhận đơn và ra hạn 02 tháng để chỉnh sửa

Bước 3: Công bố đơn: Công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định cấp/ từ chối cấp văn bằng bảo hộ

- Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ

- Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

4.                Thời hạn giải quyết

-          Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ

-          Thời hạn công bố đơn trên Công báo: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

-          Thời gian thẩm định nội dung nhãn hiệu: 9 tháng kể từ ngày công bố đơn

-          Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu thông thường sẽ kéo dài khoảng 12 – 18 tháng kể từ khi có chấp nhận đơn hợp lệ

 

5.                Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn. Do vậy, nhãn hiệu sẽ là tài sản xuyên suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

6.                Lệ phí đăng ký

Lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đối với mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu

(Đăng ký bảo hộ cho một nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm 06 sản phẩm hàng hóa, dịch vụ):

-          Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng/đơn;

-          Phí thẩm định nội dung: 550.000 đồng;

-          Phí tra cứu phục vụ thẩm định nhãn hiệu: 180.000 đồng;

-          Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 120.000 đồng;

-          Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng;

-          Lệ phí công bố nhãn hiệu: 120.000 đồng.

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu gồm nhiều nhóm, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ

-          Phí thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu

+        Đối với mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ: 550.000 đồng;

+        Đối với mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ có trên  6 sản phẩm/dịch vụ đăng ký, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi: 120.000 đồng.

-          Phí tra cứu phục vụ thẩm định nhãn hiệu

+        Đối với mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ: 180.000 đồng;

+        Đối với mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ có trên 6 sản phẩm/dịch vụ đăng ký, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 30.000 đồng.

-          Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 120.000 đồng;

-          Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng

7.                Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Khanh An Consultant

    

ü  Tư vấn các vấn đề pháp lý về nhãn hiệu;

ü  Tra cứu sơ bộ khả năng đăng ký nhãn hiệu và tra cứu nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ;

ü  Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đầy đủ, hợp lệ theo quy định pháp luật;

ü  Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký tại cơ quan nhà nước;

ü  Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.;

ü  Tư vấn mọi vấn đề liên quan

  

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO là những giá trị chúng tôi mang lại cho Quý khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN

Address: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Mobile: 02466.885.821 / 096.987.7894

Web: Khanhanlaw.com

Email: Info@khanhanlaw.net

Rât hân hạnh được hợp tác cùng Quý khách!

Bài viết trước đó
Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894