Trang chủ / Doanh nghiệp / Giải thể Doanh nghiệp

Giải thể (winding up) công ty ở Singapore

Thứ 5, 11/01/24 lúc 10:19.

Quyết định giải thể một công ty mà bạn đã dày công xây dựng có thể rất khó khăn nhưng cũng có thể là một quyết định cần thiết. Để giúp bạn thực hiện quy trình giải thể dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn từ A đến Z.

I.Giải thể là gì

Giải thể (winding up) là quá trình đóng cửa công ty chủ yếu vì nợ. Cụ thể trong quá trình giải thể, tài sản doanh nghiệp sẽ được thống kê và thanh lý để trả cho chủ nợ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nợ, nếu giá trị quy đổi từ tài sản còn dư, thì sẽ được chia cho các cổ đông của công ty. Kết quả cuối cùng là doanh nghiệp bị giải thể.

II.Các trường hợp giải thể công ty

Công ty có thể giải thể trong các trường hợp sau:

Tự nguyện giải thể bởi các thành viên công ty;

Tự nguyện giải thể bởi chủ nợ;

Bắt buộc giải thể bởi lệnh của Tòa án.

III.Quy trình giải thể công ty

Mỗi một loại hình giải thể lại có quy trình giải thể khác nhau

1.Tự nguyện giải thể bởi các thành viên công ty

Để tiến hành giải thể, các công ty này phải đảm bảo khả năng chi trả cho các chủ nợ đầy đủ trong vòng 12 tháng kể từ khi quá trình giải thể bắt đầu.

Bước 1: Tuyên bố khả năng hoàn thành nghĩa vụ nợ

Các giám đốc của công ty phải gửi đến Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Và Kế Toán (ACRA) một tuyên bố về khả năng chi trả nợ, nêu rõ rằng:

Tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp đã được xem xét, và

Tại cuộc họp, ban giám đốc công ty thống nhất ý kiến rằng công ty hoàn toàn đủ khả năng hoàn thành nghĩa vụ nợ trong vòng 12 tháng ngay sau khi công ty giải thể. Người đưa ra tuyên bố trên nhưng thiếu các cơ sở chứng minh có thể bị phạt số tiền lên đến 5.000 SGD hoặc 12 tháng tù giam hoặc cả hai.

Ngoài đơn tuyên bố, một bản báo cáo của công ty cũng phải được gửi kèm, trong đó kê khai:

Tổng tài sản trong công ty và giá trị quy đổi thành tiền dự kiến của các tài sản đó;

Nghĩa vụ nợ của công ty;

Tổng chi phí ước lượng cho quá trình giải thể công ty.

Bước 2: Thông qua nghị quyết giải thể của công ty

Sau đó, văn bản thông báo về Đại hội cổ đông bất thường (Extraordinary General Meeting) phải được gửi đến các thành viên và phải được tổ chức trong vòng 5 tuần kể từ ngày tuyên bố khả năng hoàn thành các nghĩa vụ nợ được gửi đến ACRA. Trong cuộc họp cổ đông, nghị quyết về việc giải thể công ty sẽ được đề xuất và phải được chấp thuận bởi tối thiểu 75% phiếu bầu của tất cả các thành viên.

Trong trường hợp nghị quyết được thông qua, công ty phải:

Gửi đến ACRA bản copy của nghị quyết trong vòng 7 ngày; và

Gửi thông cáo báo chí về nghị quyết giải thể công ty đã được thông qua đến ít nhất một tòa soạn báo Singapore trong vòng 10 ngày.

Bước 3: Bổ nhiệm người thanh lý tài sản (quản tài viên)

Doanh nghiệp bắt buộc phải bổ nhiệm ít nhất một quản tài viên để thực hiện quy trình thanh lý công ty và phân chia tài sản

Ngay sau khi bổ nhiệm quản tài viên, quyền hành của các giám đốc cũng sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, người thanh lý có quyền kiến nghị và chấp thuận quyền tiếp tục điều hành công ty của các giám đốc nếu điều này ảnh hưởng tích cực đối với việc thanh lý công ty và hoàn thành nghĩa vụ nợ. Quy trình giải thể doanh nghiệp chính thức bắt đầu từ thời điểm này.

Lưu ý: Vào bất cứ thời điểm nào, nếu chứng minh được công ty không đủ khả năng hoàn thành nghĩa vụ nợ đầy đủ trong vòng 12 tháng sau khi giải thể như đã tuyên bố, người thanh lý có thể lập tức triệu tập một cuộc họp dành cho các chủ nợ. Quy trình giải thể sẽ lập tức chuyển thành quy trình tự nguyện giải thể bởi các chủ nợ.

2. Tự nguyện giải thể bởi các chủ nợ

Bước 1: Tuyên bố phá sản

Giám đốc công ty phải gửi đến người quản lý tài sản được ủy quyền bởi Bộ Tư pháp (Official Receiver) và Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Và Kế Toán (ACRA) một bản tuyên bố rằng:

Công ty không còn đủ khả năng tiếp tục kinh doanh do các nghĩa vụ nợ, và

Ngày diễn ra Đại hội cổ đông và cuộc họp dành cho chủ nợ đã được ấn định trong vòng 1 tháng kể từ ngày tuyên bố được gửi.

Bước 2: Bổ nhiệm quản tài viên tạm thời

sau khi gửi đơn tuyên bố, công ty lập tức phải chỉ định một người thanh lý tạm thời. Người này sẽ thực thi chức năng và quyền hạn đầy đủ của một quản tài viên trong vòng 1 tháng (trừ trường hợp được gia hạn) hoặc cho đến khi một quản tài viên chính thức được bổ nhiệm.

Sau đó, trong vòng 14 ngày, thông báo bổ nhiệm người thanh lý tạm thời cùng với bản copy của bản tuyên bố phải được gửi lại cho người quản lý tài sản được ủy quyền của Bộ tư pháp và phải được công bố trên ít nhất 4 tờ báo địa phương với mỗi bài trong tổng 4 bài phải được đăng bằng tiếng Anh, Malay, Trung Quốc và Tamil.

Bước 3: Thông qua nghị quyết giải thể công ty

Giống quy trình ở trên

Bước 4: Tổ Chức Cuộc Họp Dành Cho Chủ Nợ và Bổ Nhiệm Quản Tài Viên Chính Thức

Doanh nghiệp phải gửi thông báo đến các chủ nợ về thời gian cuộc họp đồng thời với lúc gửi thông báo về Đại hội cổ đông đến các thành viên công ty. Thông báo gửi đến các chủ nợ phải:

Được gửi ít nhất 7 ngày trước cuộc họp;

Được đính kèm bản báo cáo ghi rõ tên các chủ nợ và số tiền mà họ nhận được;

Được công bố trên ít nhất một tờ báo Singapore 7 ngày trước khi cuộc họp diễn ra.

Cuộc họp với các chủ nợ phải được tổ chức cùng ngày hoặc ngày tiếp theo ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường diễn ra. Tại buổi họp, các chủ nợ sẽ đề xuất và quyết định việc bổ nhiệm quản tài viên chính thức, cho dù công ty đề xuất người khác đi chăng nữa.

3. Giải thể bởi lệnh của tòa án

Quy trình sẽ được bắt đầu từ việc điền và gửi đến tòa án đơn yêu cầu mở thủ tục giải thể công ty (Originating Summons) và một bản tuyên thệ. Các đơn vị/cá nhân có thể nộp đơn bao gồm:

Công ty được giải thể;

Chủ nợ của công ty;

Cổ đông của công ty;

Quản tài viên;

Người quản lý tài sản được ủy quyền (Judicial manager)

Một số Bộ trưởng dưới các quy định cụ thể của pháp luật;

Ngay sau được gửi, đơn yêu cầu sẽ được công khai trên trang báo địa phương tại Singapore và thông báo của chính phủ (Government Gazette). Việc xét xử sẽ được ấn định và tổ chức trong vòng 6 tuần trong phiên tòa công khai dưới quyền của Tòa án Tối cao. Bất kỳ đơn vị nào có ý kiến bác bỏ việc giải thể công ty có thể nộp đơn bác bỏ ít nhất 7 ngày trước ngày phiên tòa diễn ra.

Trong trường hợp lệnh giải thể được ban hành bởi Tòa án, một quản tài viên phải được bổ nhiệm bởi người nộp đơn kiến nghị giải thể, với sự chấp thuận của người được đề xuất. Nếu không có người thanh lý tài sản được chỉ định thì người quản lý tài sản được Bộ tư pháp ủy quyền sẽ mặc định thực thi chức năng của vị trí này.

IV. Lưu ý khi giải thể

khi quy trình giải thể chính thức bắt đầu, công ty sẽ ngưng các hoạt động kinh doanh, quản tài viên sẽ bắt đầu việc thẩm tra và báo cáo. Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ không được phép diễn ra nếu không có sự cho phép.

V. Quy trình thực hiện dịch vụ giải thể của Chúng tôi

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ giải thể

Khánh An sẽ chuẩn bị toàn bộ hồ sơ giải thể cho khách hàng. Thời gian thực hiện 7-10 ngày

Bước 2: Ký hồ sơ

Khách hàng ký hồ sơ theo hướng dẫn của Khánh An

Bước 3: Xử lý công việc

Khánh An sẽ xử lý toàn bộ công việc liên quan đến thủ tục giải thể cho khách hàng. Thời gian thực hiện khoảng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

VI. Tại sao bạn nên lựa chọn Chúng tôi

Bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của bạn

Tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện

Bảo mật thông tin khách hàng.

Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có trên 5 năm kinh nghiệm làm giải thể công ty Singapore.

Tham khảo:

Thủ tục mở công ty tại Singapore năm 2024

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO là những giá trị chúng tôi mang tới cho quý khách. Rất mong nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng dành cho Khánh An để chúng tôi có thể phát triển tiếp và giúp Quý khách nhiều hơn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN

Địa chỉ: Số 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline:02466.885.821 hoặc 096.987.7894

Email:info@khanhanlaw.net

Website:https://khanhanlaw.com/

Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894