Trang chủ / Giấy phép con / Xin cấp thẻ Apec

Điều kiện xin cấp mới thẻ APEC năm 2023

Thứ 3, 31/01/23 lúc 17:46.

Thẻ APEC (Thẻ ABTC) là thẻ dành cho doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Doanh nhân mang thẻ APEC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực (miễn Visa) trong vòng 05 năm, không phải làm thủ tục đăng ký lưu trú và được xuất nhập cảnh nhiều lần tối đa mỗi lần là 60 – 90 ngày của các nước và vùng lãnh thổ đó.

1. Đối tượng được cấp thẻ

Doanh nhân được cấp thẻ bao gồm:

Chủ tịch công ty

Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Thành viên Hội đồng quản trị

Giám đốc

Kế toán trưởng

Trưởng phòng

Trưởng chi nhánh và các chức danh tương đương khác

2. Điều kiện cấp thẻ APEC