Trang chủ / Giấy phép con / Giấy phép quảng cáo

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO MỸ PHẨM

Chủ nhật, 31/03/24 lúc 23:21.

Đăng quảng cáo mỹ phẩm không chỉ cách để bạn thông báo về sản phẩm của mình còn hội để bạn kể câu chuyện về thương hiệu của mình, tạo ra sự kết nối tạo dựng lòng tin từ khách hàng. Tận dụng các nền tảng quảng cáo trực tuyến offline, bạn thể đạt được sự tiếp cận rộng lớn thu hút sự chú ý từ người tiêu dùng trên khắp thế giới. 

I. s pháp lý 

- Luật Quảng cáo 2012; 

- Nghị định 181/2013/NĐ-CP; 

- Thông 09/2015/TT-BYT; 

- Thông 06/2011/TT-BYT. 

II. Điều kiện xin cấp phép quảng cáo mỹ phẩm 

Theo các quy định hiện nay, để được cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm thì phải đáp ứng các điều kiện về nội dung quảng cáo mỹ phẩm, cụ thể: 

(1) Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không hành vi bị cấm quy định tại ĐiềuLuật Quảng cáo 2012;

(2) Tiếng nói, ch viết, nh nh trong quảng cáo phi bo đm ngn gọn, thông dụng, đúng quy định;

(3) Có phiếu công b sản phẩm m phẩm theo quy định của pháp luật v y tế; 

(4) Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định sau: 

* Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu sau đây: 

+) Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược; 

+) Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phm của hiệp hi quốc tế (nếu có). 

* Quảng cáo mỹ phẩm phải các nội dung sau đây: 

+) Tên mỹ phẩm; 

+) Tính năng, công dụng của mỹ phẩm; 

+) Tên, địa chỉ của tổ chức, nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; 

+) Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.

* Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó thuốc. 

* Quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc ràng nội dung 

* Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác; 

* Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định. 

Lưu ý: Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản. 

III. H sơ cn chun bị 

- Phiếu đăng quảng cáo mỹ phẩm;  

- Bản sao Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kinh doanh của tổ chức, nhân đăng quảng cáo; 

- Thư uỷ quyền của tổ chức, nhân công bố mỹ phẩm cho tổ chức, nhân đăng quảng cáo (trường hợp tổ chức, nhân đăng quảng cáo không phải