Trang chủ / Giấy phép con / Giấy phép lữ hành nội địa

Điều kiện thực hiện để được cấp hạng 4 sao cho khách sạn hiện nay

Thứ 6, 28/04/23 lúc 15:43.

 

Để được cấp hạng 4 sao cho khách sạn thì cần phải đảm bảo một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Hãy cùng Khánh An tìm hiểu về điều kiện thực hiện để được cấp hạng 4 khách sạn hiện nay 

1, Căn cứ pháp lý

-   Luật Du lịch 2017

-   Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch

-   Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch

-  Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTD ngày ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch

2, Điều kiện thực hiện để được cấp hạng 4 sao cho khách sạn

Để được cấp hạng 4 sao cho khách sạn, cần đảm bảo những điều kiện sau đây:

Thứ nhất, là doanh nghiệp đã được cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy, ANTT, bảo vệ môi trường và giấy phép xả thải;

Thứ hai, khách sạn đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch 4 sao, gồm các hạng mục