Thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thứ Hai, 17/12/2018 | 15:39 GMT+7.
Lượt xem: 1793

Câu hỏi:

Anh chị cho em hỏi thủ tục để xin được phiếu lý lịch tư pháp?

Người gửi: Thanh Thúy (Hải Phòng).

Nội dung tư vấn:

Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn của Công ty Tư vấn Khánh An. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được đưa ra câu trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Lý lịch tư pháp năm 2009;

– Nghị quyết số 58/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp,

2. Giải đáp thắc mắc:

Phiếu lý lịch tư pháp là gì?

Tại khoản 1 và khoản 4 của luật lý lịch tư pháp năm 2009 quy định như sau:

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản;

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Đối tượng quản lý lý lịch tư pháp.

Căn cứ điều 5 của Luật lý lịch tư pháp năm 2009:

"- Công dân Việt Nam bị kết án bởi bản án đã có hiệu lực pháp luật;

– Người nước ngoài bị Tòa án Việt Nam kết án bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật;

– Công dân Việt Nam, người nước ngoài bị Toà án Việt Nam cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong quyết định tuyên bố phá sản đã có hiệu lực pháp luật.”

Về lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

– Cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp lệ phí.

– Mức lệ phí, việc quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp thực hiện theo quy định của pháp luật.

+ Thông thường là 200.000 đồng/lần/người

+ Học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, than nhân liệt sỹ: 100.000đồng/lần/người.

Cấp phiếu lý lịch tư pháp:

Phiếu lý lịch tư pháp cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức gồm có các nội dung về: Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Tình trạng án tích; Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. (điều 41, điều 42, luật lý lịch tư pháp)

Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp:

– Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau:

 • Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;
 • Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

– Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

 • Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;
 • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
 • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

– Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.

Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

– Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được ghi vào sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

Thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp:

(Căn cứ quy định tại điều 45, luật lý lịch tư pháp và nghị quyết 58/NQ-CP)

– Thứ nhất: Hồ sơ giấy tờ cần nộp để yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

Đối với Công dân Việt Nam:

 • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lich tư pháp: Mẫu số 03/2013/TT-LLTP, được sửa đổi theo quy định tại nghị quyết 58/NQ-CP như sau: "Bỏ thông tin về Ngày, tháng, năm sinh; Nơi sinh; Giới tính; Quốc tịch; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Họ tên cho:…Ngày, tháng, năm sinh; Họ tên mẹ:…Ngày, tháng, năm sinh; Họ tên vợ/chồng:….Ngày, tháng năm sinh” Bổ sung thông tin về căn cước công dân vào trường thông tin "Giấy CMND/Hộ Chiếu
 • Bản chụp giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân của người được cấp Phiếu; (mang theo bản chính để đối chiếu)
 • Trường hợp thuộc đối tượng được giảm lệ phí phải mang theo các giấy tờ để chứng minh.

Đối với Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam:

 • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lich tư pháp: Mẫu số 03/2013/TT-LLTP, được sửa đổi theo quy định tại nghị quyết 58/NQ-CP như sau: "Bỏ thông tin về nơi sinh; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; họ tên cha:… Ngày/tháng/năm sinh; Họ tên mẹ:….Ngày/tháng/năm sinh; Họ tên vợ/chồng:….Ngày/tháng/năm sinh”.
 • Bản chụp hộ chiếu (mang theo bản gốc để đối chiếu).

Đối với trường hợp cá nhân uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

 • Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp: Theo mẫu số 04/2013/TT-LLTP đã được sửa đổi theo nghị quyết số 58/NQ-CP như sau:

"Đối với phần khai dành cho người được ủy quyền: Bỏ thông tin về "Ngày/tháng/năm sinh; Nơi sinh; Giới tính; Địa chỉ ; Bổ sung thông tin về căn cước công dân” trong trường hợp người được ủy quyền là công dân Việt Nam và bỏ thông tin về "Nơi sinh” trong trường hợp người được ủy quyền là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.”

"Đối với phần khai dành cho người ủy quyền: Bỏ thông tin về "Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Giới tính; Quốc tịch; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Bổ sung thông tin về căn cước công dân” trong trường hợp người ủy quyền là công dân Việt Nam và bỏ thông tin về "Nơi sinh; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú”trong trường hợp người ủy quyền là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.”

 • Bản chụp giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (mang theo bản gốc).
 • Văn bản ủy quyền. Trừ trường hợp trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

– Thứ hai: Nộp tờ khai yêu cầu cấp phiếu và các giấy tờ kèm theo tại một trong các cơ quan:

 • Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;
 • Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Ngoài ra, cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

– Thứ ba: Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp (căn cứ điều 48 của luật lý lịch tư pháp):

 • Thời hạn cấp Phiếu không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ;
 • Thời hạn là 20 ngày với các trường hợp: Người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này;
 • Trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá 24 giờ.

– Các trường hợp bị từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp sau:

 • Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc thẩm quyền;
 • Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không đủ điều kiện quy định tại Điều 7 và khoản 3 Điều 45 của Luật này;
 • Giấy tờ kèm theo Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đầy đủ hoặc giả mạo.

Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung tư vấn của Chúng tôi về hồ sơ và thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp. Hi vong có thể giải đáp được thắc mắc của Bạn. 

Mọi vấn đề thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Tư vấn Khánh An chúng tôi để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ thực hiện một cách nhanh gọn và hiệu quả. 

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 02466.885.821 hoặc 096.987.7894.

Email: Info@Khanhanlaw.netBài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Số 85, phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm: Uy tín, giá rẻ Vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành một trong những điểm nóng đáng quan tâm của xã hội và tác động lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa uy tín giá rẻ tại Hà Nội Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam. Để kinh doanh dịch vụ này doanh nghiệp cần phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định tại Luật du lịch năm 2017. Công ty
Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Khánh An – Với  lợi thế đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết. Chúng tôi chuyên hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài các thủ tục pháp lý liên quan đến xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động đầu
Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp ngày càng được nâng cao và mỹ phẩm là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn. Do đó, cơ hội kinh doanh được mở rộng hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, các công ty thương mại mỹ phẩm thường xuyên nhập khẩu mỹ phẩm để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên rất nhiều doanh nghiệp vô cùng lúng túng khi tiến hành các thủ tục pháp lý để sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách hợp pháp. Dưới đây là bài viết tư vấn của Khanh An Consultant nhằm tư vấn cho Quý khách hàng về thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu.
Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế uy tín giá rẻ Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam.  Doanh nghiệp lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách Việt Nam du lịch ra nước ngoài. Để kinh doanh dịch vụ này doanh
Dịch vụ làm lý lịch tư pháp siêu tốc, giá rẻ trên toàn quốc Dịch vụ làm lý lịch tư pháp siêu tốc, giá rẻ trên toàn quốc Khách hàng chỉ cần gửi bản chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Thời gian 2-3-5-7 ngày
Công ty Khánh An sinh nhật năm thứ 3 (2017-2020)
[KHÁNH AN] - 13/07/2017 ->13/07/2020, 


Khánh An được cấp đăng ký kinh doanh với mã số thuế 0107921821 vào ngày 13/07/2017, từ đó mà ngày này hằng năm được trở thành ngày sinh nhật vui vẻ, có ý nghĩa đối với Đội ngũ nhân sự của Khánh A...
Làm thế nào để thành lập công ty ở Singapore? Thành lập công ty tại Singapore cần hồ sơ như thế nào và chi phí ra sao? Cùng tham khảo những lưu ý khi thành lập công ty tại Singapore nhé!
Dịch vụ mở công ty tại Singapore hiệu quả, tiết kiệm Singapore được biết đến là một môi trường kinh doanh lý tưởng với các mô hình Start-up, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Đây được xem là “miền đất hứa” với các tiềm năng phát triển vượt trội cho kinh doanh. Có thể kể đến: chính sách nhập cư mở cửa, nhiều chính sách
Phân biệt khuyến mại với chiết khấu thương mại Câu hỏi: Bạn ơi mình không hiểu chiết khấu với khuyến mại thì khác nhau chỗ nào? Bạn giải thích giúp mình với, để làm hai hình thức đó thì có phải đăng ký gì không? Người gửi: Bạn Nam Anh. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục
Quyền ly hôn và nuôi con khi chồng ngoại tình? Câu hỏi: Vợ chồng em kết hôn đã được 4 năm, hiện tại em có 2 đứa con. 1 đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa mới được 8 tháng. Trong thời gian mà em ở cữ thì chồng em ngoại tình. Em đã bỏ qua 1 lần rồi nhưng vẫn tái lại. Em không
Làm sao để chứng minh 02 số Chứng minh thư nhân dân là của cùng 1 người? Câu hỏi: Chị có thay chứng minh thư, giờ trong sổ đỏ đất đai lại là số chứng minh cũ. Giờ có cách nào để chứng minh 2 số cmnd là 1 không? Cảm ơn em Người gửi: Chị Lê Trang Nội dung tư vấn: Cảm ơn Chị Trang đã gửi câu hỏi  tới chuyên
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Câu hỏi: Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để hoạt động dịch vụ đòi nợ. Quy định của pháp luật có đang dự thảo thay đổi điểm nào có lợi không? Người gửi: Bạn Quyên. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn
 
  Chat với chúng tôi trên facebook
Gọi ngay: 02466.885.821