Quy định mới năm 2018 về cấp Giấy phép kinh doanh

Thứ Hai, 17/12/2018 | 15:37 GMT+7.
Lượt xem: 3787

Ngày 02/02/2018 Bộ Công thương đã ban hành công văn về việc triển khai thi hành nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018. Theo đó, Có thay đổi mới về cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh đối với Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Sau đây, Công ty Tư vấn Khánh An chúng tôi xin cập nhật và tổng hợp các nội dung mới này để Quý khách hàng dễ dàng tra cứu, tìm hiểu và thực hiện:

1. Căn cứ pháp lý: 

Nghị định 09/2018/NĐ-CP về Quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

– Công văn số 1040/BCT-KH ngày 02/02/2018 về việc triển khai thi hành nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018.

2. Trình tự, Thủ tục, Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh

– Sau khi có Giấy phép kinh doanh và tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. (Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 09/2018/NĐ-CP)

Trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ cùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quyền đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

– Các Tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư, phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

2.1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh:

Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Theo quy định trước đây, thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, nhưng bắt đầu từ ngày 15/01/2018 thẩm quyền thuộc về sở Công thương. Bộ Công thương cũng đã có công văn số 1040/BCT-KH ngày 02/02/2018 về việc triển khai vấn đề này. Nội dung công văn Có một số điểm lưu ý như sau:

– Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ tiếp nhận trước ngày 15/01/2018 và đầy đủ hợp lệ theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-BTC thì việc xem xét cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-BTC

– Các trường hợp sau sẽ áp dụng Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018:

+ Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ tiếp nhận trước ngày 15/01/2018 nhưng chưa đầy đủ và hợp lệ, sẽ gửi bổ sung từ ngày 15/01/2018;

+ Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ tiếp nhận từ ngày 15/01/2018.

2.2. Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh

“1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

2. Bản giải trình có nội dung:

a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP;

b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gn nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

d) Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định này.

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).”

2.3. Trình tự cấp giấy phép kinh doanh:

1. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép tại sở Công thương. 

2. Số lượng hồ sơ

– Trường hp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa,  không gồm hàng hóa quy định tại quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9, nghị định 09/2018/NĐ-CP : 01 bộ;

– Trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động  nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa, Cung cấp dịch vụ logistics, Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính, Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại, Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ: 02 bộ;

– Trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9, nghị định 09/2018/NĐ-CP: 03 bộ.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện quy định tại điều 9 của Nghị định 09/2018/NĐ-CP;

a) Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

b) Trường hợp đáp ứng ứng điều kiện

– Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động ; Trường hợp từ chối cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

– Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành ;

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành căn cứ vào nội dung hồ sơ để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp Bộ Công Thương hoặc bộ quản lý ngành có văn bản từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.”

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về “Quy định mới năm 2018 về cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài“. Hi vọng với những thông tin này, Bạn có thể thuận lợi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Công ty. 

Ngoài ra, Công ty TNHH tư vấn Khánh An chúng tôi là Công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, vì vậy mọi vấn đề thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Tư vấn Khánh An chúng tôi để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ thực hiện một cách nhanh gọn và hiệu quả.

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số

Hotline: 02466.885.821 hoặc 096.987.7894.

Email: Info@Khanhanlaw.net.Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Số 85, phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm: Uy tín, giá rẻ Vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành một trong những điểm nóng đáng quan tâm của xã hội và tác động lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa uy tín giá rẻ tại Hà Nội Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam. Để kinh doanh dịch vụ này doanh nghiệp cần phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định tại Luật du lịch năm 2017. Công ty
Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Khánh An – Với  lợi thế đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết. Chúng tôi chuyên hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài các thủ tục pháp lý liên quan đến xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động đầu
Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp ngày càng được nâng cao và mỹ phẩm là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn. Do đó, cơ hội kinh doanh được mở rộng hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, các công ty thương mại mỹ phẩm thường xuyên nhập khẩu mỹ phẩm để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên rất nhiều doanh nghiệp vô cùng lúng túng khi tiến hành các thủ tục pháp lý để sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách hợp pháp. Dưới đây là bài viết tư vấn của Khanh An Consultant nhằm tư vấn cho Quý khách hàng về thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu.
Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế uy tín giá rẻ Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam.  Doanh nghiệp lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách Việt Nam du lịch ra nước ngoài. Để kinh doanh dịch vụ này doanh
Dịch vụ làm lý lịch tư pháp siêu tốc, giá rẻ trên toàn quốc Dịch vụ làm lý lịch tư pháp siêu tốc, giá rẻ trên toàn quốc Khách hàng chỉ cần gửi bản chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Thời gian 2-3-5-7 ngày
Công ty Khánh An sinh nhật năm thứ 3 (2017-2020)
[KHÁNH AN] - 13/07/2017 ->13/07/2020, 


Khánh An được cấp đăng ký kinh doanh với mã số thuế 0107921821 vào ngày 13/07/2017, từ đó mà ngày này hằng năm được trở thành ngày sinh nhật vui vẻ, có ý nghĩa đối với Đội ngũ nhân sự của Khánh A...
Làm thế nào để thành lập công ty ở Singapore? Thành lập công ty tại Singapore cần hồ sơ như thế nào và chi phí ra sao? Cùng tham khảo những lưu ý khi thành lập công ty tại Singapore nhé!
Dịch vụ mở công ty tại Singapore hiệu quả, tiết kiệm Singapore được biết đến là một môi trường kinh doanh lý tưởng với các mô hình Start-up, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Đây được xem là “miền đất hứa” với các tiềm năng phát triển vượt trội cho kinh doanh. Có thể kể đến: chính sách nhập cư mở cửa, nhiều chính sách
Phân biệt khuyến mại với chiết khấu thương mại Câu hỏi: Bạn ơi mình không hiểu chiết khấu với khuyến mại thì khác nhau chỗ nào? Bạn giải thích giúp mình với, để làm hai hình thức đó thì có phải đăng ký gì không? Người gửi: Bạn Nam Anh. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục
Quyền ly hôn và nuôi con khi chồng ngoại tình? Câu hỏi: Vợ chồng em kết hôn đã được 4 năm, hiện tại em có 2 đứa con. 1 đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa mới được 8 tháng. Trong thời gian mà em ở cữ thì chồng em ngoại tình. Em đã bỏ qua 1 lần rồi nhưng vẫn tái lại. Em không
Làm sao để chứng minh 02 số Chứng minh thư nhân dân là của cùng 1 người? Câu hỏi: Chị có thay chứng minh thư, giờ trong sổ đỏ đất đai lại là số chứng minh cũ. Giờ có cách nào để chứng minh 2 số cmnd là 1 không? Cảm ơn em Người gửi: Chị Lê Trang Nội dung tư vấn: Cảm ơn Chị Trang đã gửi câu hỏi  tới chuyên
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Câu hỏi: Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để hoạt động dịch vụ đòi nợ. Quy định của pháp luật có đang dự thảo thay đổi điểm nào có lợi không? Người gửi: Bạn Quyên. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn
 
  Chat với chúng tôi trên facebook
Gọi ngay: 02466.885.821