Phân biệt chứng chỉ năng lực xây dựng hạng I, hạng II, hạng III

Thứ Tư, 20/07/2022 | 10:36 GMT+7.
Lượt xem: 2507

Để tham gia vào các hoạt động xây dựng, các doanh nghiệp cần phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, vẫn có những khó khăn trong việc xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do còn có sự nhầm lẫn về nội dung giữa các hạng chứng chỉ. Vậy nên để giúp Quý khách có thể phân biệt sự khác nhau giữa các chứng chỉ năng lực xây dựng hạng I, hạng II, hạng III , Khánh An xin tư vấn những nội dung liên quan sau:

1. Căn cứ pháp lý:


Luật Xây dựng 2014, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014;

Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng;

2. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là gì?


Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là bản đánh giá năng lực thu gọn của Bộ Xây dựng, Sở xây dựng đối với các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Đồng thời, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là điều kiện, quyền hạn, năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Các doanh nghiệp được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng phải đảm bảo đủ điều kiện cũng như năng lực để thi công các công trình, dự án lĩnh vực hoạt động này. Chứng chỉ năng lực xây dựng là chứng chỉ pháp lý cơ bản bắt buộc để các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có thể thực hiện các hoạt động đầu thầu, thi công xây dựng, thanh quyết hoặc nghiệm thu các công trình xây dựng.

Xem thêm: Thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng nhóm A nhà thầu nước ngoài

3. Phân biệt các loại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Đối với từng chứng chỉ sẽ có những điều kiện, yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có những điều kiện, tiêu chí chung đối với tất cả các hạng, bao gồm:

-   Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định đối với lĩnh vực khảo sát địa chất công trình;

-   Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

Ngoài những tiêu chí chung, đối với mỗi hạng chứng chỉ sẽ có những điều kiện riêng:

<

Tiêu chí

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Điều kiện cấp chứng chỉ

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

- Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

- Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công hình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát;