Những điều cần biết về hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Thứ Ba, 27/09/2022 | 11:51 GMT+7.
Lượt xem: 2763

Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển nhu cầu mong muốn cho con cái của mình nhận được sự giáo dục toàn diện của các bậc phụ huynh ngày càng cao. Do đó, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá ngày càng được các bậc phụ huynh quan tâm. Khánh An xin gửi đến bạn đọc Những điều cần biết về hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa qua bài viết dưới đây:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật giáo dục năm 2019; 

-Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

2. Khái niệm

- Hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống.

-  Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt.

3. Đối tượng được đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa