Hợp đồng điện tử

Thứ Hai, 17/12/2018 | 15:39 GMT+7.
Lượt xem: 1695

Câu hỏi:

Hi Chị, Em có thắc mắc này rất mong được chị trả lời. Anh trai em có vay vốn ở 1 website, kiểu vay tiền online. Sau khi đăng ký và được chuyên viên gọi tư vấn thì 2 hôm sau anh em nhận được tiền. Mà không cần ký hồ sơ gì cả. Vậy trường hợp này có phải là Hợp đồng điện tử không ạ? Và nếu đúng thì một công ty muốn làm hợp đồng này thì phải làm như thế nào để đúng quy định của pháp luật được ạ.

Người gửi: Bạn Thanh Hà (Hà Nội).

Nội dung tư vấn:

Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn của Công ty Tư vấn Khánh An. Với câu hỏi của Bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Luật thương mại năm 2005;

– Luật Giao dịch điện tử năm 2005;

– Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử,

2. Giải đáp thắc mắc

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, kỹ thuật số hiện đại như ngày nay, việc giao kết hợp đồng điện tử ngày càng phổ biến hơn bởi tính tiện lợi và nhanh gọn của nó. Tuy Nhà nước đã ban hành Luật về Giao dịch điện tử từ năm 2005, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ thế nào là hợp đồng điện tử. Vậy để giải đáp câu hỏi của Bạn Thanh Hà, trước tiên chúng tôi sẽ đưa ra khái niệm và những điểm đặc thù của giao kết hợp đồng điện tử:

a. Khái niệm đặc điểm của hợp đồng điện tử

– Theo quy định tại Điều 33 của Luật Giao dịch điện tử năm 2005: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật Giao dịch điện tử”

– Vậy thông điệp dữ liệu là gì? Thông điệp theo quy định của Luật Giao dịch điện tử được hiểu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. (khoản 12, điều 4, Luật Giao dịch điện tử năm 2005)

– Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự (khoản 10, điều 4, Luật Giao dịch điện tử năm 2005).

– Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng. (Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử).

Vậy ta có thể hiểu trên các Website chứa các thông điệp dữ liệu điện tử, hay nói cách khác Website cũng là một phương tiện điện tử. 

– Về phương thức giao kết hợp đồng điện tử :

Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng. Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu. (Điều 36, Luật giao dịch điện tử năm 2005). 

Tại Điều 35, Luật giao dịch điện tử năm 2005 có quy định: “Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng”.

Xét trường hợp Bạn đưa ra là: Anh trai Bạn vay vốn ở một website, sau khi đăng ký thì hai hôm sau anh trai Bạn nhận được tiền mà không cần ký hồ sơ gì cả. Theo những quy định trên thì hình thức giao kết hợp đồng hoàn toàn do các bên thỏa thuận, nên khi anh trai Bạn tìm hiểu và quyết định vay vốn bằng việc đăng ký cũng là một hình thức chấp nhận giao kết hợp đồng. Như vậy, việc anh trai Bạn thực hiện đăng ký vay vốn trên Website cũng chính là anh trai Bạn đã thực hiện giao kết hợp đồng điện tử.

b. Điều kiện ký kết, thực hiện hợp đồng điện tử

Trước tiên, Hợp đồng điện tử  không áp dụng trong trường hợp liên quan đến chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, thừa kế, đăng ký kết hôn, ly hôn, khai sinh, khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác. (Điều 1, Luật Giao dịch điện tử năm 2005).

– Chủ thể giao kết hợp đồng điện tử bao gồm cả cá nhân là người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước. Giao kết hợp đồng điện tử cũng là một dạng giao dịch dân sự, nên việc một Công ty cung cấp hợp đồng điện tử trong hoạt động kinh doanh trước tiên phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của giao dịch dân sự nói chung: (quy định tại Điều 3 Bộ luật dân sự 2015).

+ Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản;

+ Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng;

+ Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực;

+ Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

+ Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

– Ngoài ra, nếu Công ty tiến hành ký kết hợp đồng điện tử trong lĩnh vực thương mại thì phải tuân thủ 6 nguyên tắc cơ bản được ghi nhận từ điều 10 đến điều 15 của Luật thương mại năm 2005:

+ Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại;

+ Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại;

+ Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên;

+ Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại;

+ Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dung;

+ Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại.

– Trên đây là những nguyên tắc chung, còn khi giao kết hợp đồng điện tử thì các chủ thể phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại điều 5 và điều 35 của luật giao dịch điện tử năm 2005:

+ Tự nguyện lựa chọn sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện giao dịch.

+ Tự thỏa thuận về việc lựa chọn loại công nghệ để thực hiện giao dịch điện tử.

+ Không một loại công nghệ nào được xem là duy nhất trong giao dịch điện tử.

+ Bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong giao dịch điện tử.

+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng

+ Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng.

+ Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về hợp đồng.

+  Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

– Ngoài ra, khi các Công ty thực hiện giao dịch điện tử cũng phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, an toàn và bảo mật, cụ thể quy định tại điều 44, điều 45, điều 46, điều 47 của Luật giao dịch điện tử 2005:

+ Bảo đảm an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử;

+ Bảo vệ thông điệp dữ liệu;

+ Bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử;

+ Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ mạng:

  • Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng quy chế quản lý và các biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ mạng nhằm phát tán các thông điệp dữ liệu có nội dung không phù hợp với truyền thống văn hoá, đạo đức của dân tộc, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật.
  • Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không kịp thời loại bỏ những thông điệp dữ liệu được quy định tại điều trên khi tổ chức cung cấp dịch vụ mạng đó đã nhận được thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của Bạn đưa ra về hợp đồng điện tử và điều kiện để công ty ký kết, thực hiện hợp đồng điện tử. Hi vọng câu trả lời của chúng tôi có thể giải đáp được thắc mắc của Bạn.

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua số Hotline: 02466.885.821 hoặc 096.987.7894.

Email: Info@Khanhanlaw.net

Hoặc để lại thông tin qua Website Khanhanlaw.com. Chúng tôi sẽ liên hệ lại tới Bạn sớm nhất.Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Số 85, phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Thủ tục nhập khẩu Test Nhanh Covid 19 Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus và xét nghiệm tìm kháng thể do cơ thể sinh ra để chống lại virut. Test nhanh covid 19 phát hiện kháng nguyên covid 19 hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi để sàng lọc diện rộng nhằm phát hiện covid 19.
Dịch vụ xin Giấy phép nhập khẩu Test Covid sử dụng với máy PCR Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus. Test phát hiện kháng nguyên virus SarS-CoV-2 là gì? Kit xét nghiệm đa chỉ tiêu SARS-CoV-2 RT-PCR là hóa chất chuẩn đoán dùng trong xét nghiệm định tính RNA từ vi-rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên như mẫu phết dịch mũi họng và mẫu phết dịch hầu họng.
Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành một trong những điểm nóng đáng quan tâm của xã hội và tác động lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa uy tín giá rẻ tại Hà Nội Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam. Để kinh doanh dịch vụ này doanh nghiệp cần phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định tại Luật du lịch năm 2017. Công ty
Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Luật Khánh An với lợi thế đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, chuyên hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài các thủ tục pháp lý liên quan đến xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động đầu
Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp ngày càng được nâng cao và mỹ phẩm là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn. Do đó, cơ hội kinh doanh được mở rộng hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, các công ty thương mại mỹ phẩm thường xuyên nhập khẩu mỹ phẩm để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên rất nhiều doanh nghiệp vô cùng lúng túng khi tiến hành các thủ tục pháp lý để sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách hợp pháp. Dưới đây là bài viết tư vấn của Khanh An Consultant nhằm tư vấn cho Quý khách hàng về thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu.
Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế uy tín giá rẻ Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam.  Doanh nghiệp lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách Việt Nam du lịch ra nước ngoài. Để kinh doanh dịch vụ này doanh
Dịch vụ làm lý lịch tư pháp siêu tốc, giá rẻ trên toàn quốc Dịch vụ làm lý lịch tư pháp siêu tốc, giá rẻ trên toàn quốc Khách hàng chỉ cần gửi bản chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Thời gian 2-3-5-7 ngày
Công ty Khánh An sinh nhật năm thứ 3 (2017-2020)
[KHÁNH AN] - 13/07/2017 ->13/07/2020, 


Khánh An được cấp đăng ký kinh doanh với mã số thuế 0107921821 vào ngày 13/07/2017, từ đó mà ngày này hằng năm được trở thành ngày sinh nhật vui vẻ, có ý nghĩa đối với Đội ngũ nhân sự của Khánh A...
Làm thế nào để thành lập công ty ở Singapore? Thành lập công ty tại Singapore cần hồ sơ như thế nào và chi phí ra sao? Cùng tham khảo những lưu ý khi thành lập công ty tại Singapore nhé!
Dịch vụ mở công ty tại Singapore hiệu quả, tiết kiệm Singapore được biết đến là một môi trường kinh doanh lý tưởng với các mô hình Start-up, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Đây được xem là “miền đất hứa” với các tiềm năng phát triển vượt trội cho kinh doanh. Có thể kể đến: chính sách nhập cư mở cửa, nhiều chính sách
Phân biệt khuyến mại với chiết khấu thương mại Câu hỏi: Bạn ơi mình không hiểu chiết khấu với khuyến mại thì khác nhau chỗ nào? Bạn giải thích giúp mình với, để làm hai hình thức đó thì có phải đăng ký gì không? Người gửi: Bạn Nam Anh. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục
Quyền ly hôn và nuôi con khi chồng ngoại tình? Câu hỏi: Vợ chồng em kết hôn đã được 4 năm, hiện tại em có 2 đứa con. 1 đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa mới được 8 tháng. Trong thời gian mà em ở cữ thì chồng em ngoại tình. Em đã bỏ qua 1 lần rồi nhưng vẫn tái lại. Em không
Làm sao để chứng minh 02 số Chứng minh thư nhân dân là của cùng 1 người? Câu hỏi: Chị có thay chứng minh thư, giờ trong sổ đỏ đất đai lại là số chứng minh cũ. Giờ có cách nào để chứng minh 2 số cmnd là 1 không? Cảm ơn em Người gửi: Chị Lê Trang Nội dung tư vấn: Cảm ơn Chị Trang đã gửi câu hỏi  tới chuyên
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Câu hỏi: Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để hoạt động dịch vụ đòi nợ. Quy định của pháp luật có đang dự thảo thay đổi điểm nào có lợi không? Người gửi: Bạn Quyên. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn
 
Gọi ngay: 096.987.7894