Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Câu hỏi:
Vui lòng cho tôi hỏi điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt bao gồm những điều kiện gì?

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Câu hỏi:
Chào anh/chị, Vui lòng cho tôi hỏi để có thể được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì cần phải thực hiện thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định Câu hỏi:
Chào anh/chị, vui lòng cho tôi hỏi để có thể kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thì cần đáp ứng các điều kiện gì? Tôi xin cảm ơn.