Giải thể (winding up) công ty ở Singapore

Thứ Năm, 11/01/2024 | 10:19 GMT+7.
Lượt xem: 1035

Quyết định giải thể một công ty mà bạn đã dày công xây dựng có thể rất khó khăn nhưng cũng có thể là một quyết định cần thiết. Để giúp bạn thực hiện quy trình giải thể dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn từ A đến Z.

I.Giải thể là gì

Giải thể (winding up) là quá trình đóng cửa công ty chủ yếu vì nợ. Cụ thể trong quá trình giải thể, tài sản doanh nghiệp sẽ được thống kê và thanh lý để trả cho chủ nợ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nợ, nếu giá trị quy đổi từ tài sản còn dư, thì sẽ được chia cho các cổ đông của công ty. Kết quả cuối cùng là doanh nghiệp bị giải thể.

II.Các trường hợp giải thể công ty

Công ty có thể giải thể trong các trường hợp sau:

Tự nguyện giải thể bởi các thành viên công ty;

Tự nguyện giải thể bởi chủ nợ;

Bắt buộc giải thể bởi lệnh của Tòa án.

III.Quy trình giải thể công ty

Mỗi một loại hình giải thể lại có quy trình giải thể khác nhau

1.Tự nguyện giải thể bởi các thành viên công ty

Để tiến hành giải thể, các công ty này phải đảm bảo khả năng chi trả cho các chủ nợ đầy đủ trong vòng 12 tháng kể từ khi quá trình giải thể bắt đầu.

Bước 1: Tuyên bố khả năng hoàn thành nghĩa vụ nợ

Các giám đốc của công ty phải gửi đến Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Và Kế Toán (ACRA) một tuyên bố về khả năng chi trả nợ, nêu rõ rằng:

Tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp đã được xem xét, và

Tại cuộc họp, ban giám đốc công ty thống nhất ý kiến rằng công ty hoàn toàn đủ khả năng hoàn thành nghĩa vụ nợ trong vòng 12 tháng ngay sau khi công ty giải thể. Người đưa ra tuyên bố trên nhưng thiếu các cơ sở chứng minh có thể bị phạt số tiền lên đến 5.000 SGD hoặc 12 tháng tù giam hoặc cả hai.

Ngoài đơn tuyên bố, một bản báo cáo của công ty cũng phải được gửi kèm, trong đó kê khai:

Tổng tài sản trong công ty và giá trị quy đổi thành tiền dự kiến của các tài sản đó;

Nghĩa vụ nợ của công ty;

Tổng chi phí ước lượng cho quá trình giải thể công ty.

Bước 2: Thông qua nghị quyết giải thể của công ty

Sau đó, văn bản thông báo về Đại hội cổ đông bất thường (Extraordinary General Meeting) phải được gửi đến các thành viên và phải được tổ chức trong vòng 5 tuần kể từ ngày tuyên bố khả năng hoàn thành các nghĩa vụ nợ được gửi đến ACRA. Trong cuộc họp cổ đông, nghị quyết về việc giải thể công ty sẽ được đề xuất và phải được chấp thuận bởi tối thiểu 75% phiếu bầu của tất cả các thành viên.

Trong trường hợp nghị quyết được thông qua, công ty phải:

Gửi đến ACRA bản copy của nghị quyết trong vòng 7 ngày; và

Gửi thông cáo báo chí về nghị quyết giải thể công ty đã được thông qua đến ít nhất một tòa soạn báo Singapore trong vòng 10 ngày.

Bước 3: Bổ nhiệm người thanh lý tài sản (quản tài viên)

Doanh nghiệp bắt buộc phải bổ nhiệm ít nhất một quản tài viên để thực hiện quy trình thanh lý công ty và phân chia tài sản

Ngay sau khi bổ nhiệm quản tài viên, quyền hành của các giám đốc cũng sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, người thanh lý có quyền kiến nghị và chấp thuận quyền tiếp tục điều hành công ty của các giám đốc nếu điều này ảnh hưởng tích cực đối với việc thanh lý công ty và hoàn thành nghĩa vụ nợ. Quy trình giải thể doanh nghiệp chính thức bắt đầu từ thời điểm này.

Lưu ý: Vào bất cứ thời điểm nào, nếu chứng minh được công ty không đủ khả năng hoàn thành nghĩa vụ nợ đầy đủ trong vòng 12 tháng sau khi giải thể như đã tuyên bố, người thanh lý có thể lập tức triệu tập một cuộc họp dành cho các chủ nợ. Quy trình giải thể sẽ lập tức chuyển thành quy trình tự nguyện giải thể bởi các chủ nợ.

2. Tự nguyện giải thể bởi các chủ nợ

Bước 1: Tuyên bố phá sản

Giám đốc công ty phải gửi đến người quản lý tài sản được ủy quyền bởi Bộ Tư pháp (Official Receiver) và Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Và Kế Toán (ACRA) một bản tuyên bố rằng:

Công ty không còn đủ khả năng tiếp tục kinh doanh do các nghĩa vụ nợ, và

Ngày diễn ra Đại hội cổ đông và cuộc họp dành cho chủ nợ đã được ấn định trong vòng 1 tháng kể từ ngày tuyên bố được gửi.

Bước 2: Bổ nhiệm quản tài viên tạm thời

sau khi gửi đơn tuyên bố, công ty lập tức phải chỉ định một người thanh lý tạm thời. Người này sẽ thực thi chức năng và quyền hạn đầy đủ của một quản tài viên trong vòng 1 tháng (trừ trường hợp được gia hạn) hoặc cho đến khi một quản tài viên chính thức được bổ nhiệm.

Sau đó, trong vòng 14 ngày, thông báo bổ nhiệm người thanh lý tạm thời cùng với bản copy của bản tuyên bố phải được gửi lại cho người quản lý tài sản được ủy quyền của Bộ tư pháp và phải được công bố trên ít nhất 4 tờ báo địa phương với mỗi bài trong tổng 4 bài phải được đăng bằng tiếng Anh, Malay, Trung Quốc và Tamil.

Bước 3: Thông qua nghị quyết giải thể công ty

Giống quy trình ở trên

Bước 4: Tổ Chức Cuộc Họp Dành Cho Chủ Nợ và Bổ Nhiệm Quản Tài Viên Chính Thức

Doanh nghiệp phải gửi thông báo đến các chủ nợ về thời gian cuộc họp đồng thời với lúc gửi thông báo về Đại hội cổ đông đến các thành viên công ty. Thông báo gửi đến các chủ nợ phải:

Được gửi ít nhất 7 ngày trước cuộc họp;

Được đính kèm bản báo cáo ghi rõ tên các chủ nợ và số tiền mà họ nhận được;

Được công bố trên ít nhất một tờ báo Singapore 7 ngày trước khi cuộc họp diễn ra.

Cuộc họp với các chủ nợ phải được tổ chức cùng ngày hoặc ngày tiếp theo ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường diễn ra. Tại buổi họp, các chủ nợ sẽ đề xuất và quyết định việc bổ nhiệm quản tài viên chính thức, cho dù công ty đề xuất người khác đi chăng nữa.

3. Giải thể bởi lệnh của tòa án

Quy trình sẽ được bắt đầu từ việc điền và gửi đến tòa án đơn yêu cầu mở thủ tục giải thể công ty (Originating Summons) và một bản tuyên thệ. Các đơn vị/cá nhân có thể nộp đơn bao gồm:

Công ty được giải thể;

Chủ nợ của công ty;

Cổ đông của công ty;

Quản tài viên;

Người quản lý tài sản được ủy quyền (Judicial manager)

Một số Bộ trưởng dưới các quy định cụ thể của pháp luật;

Ngay sau được gửi, đơn yêu cầu sẽ được công khai trên trang báo địa phương tại Singapore và thông báo của chính phủ (Government Gazette). Việc xét xử sẽ được ấn định và tổ chức trong vòng 6 tuần trong phiên tòa công khai dưới quyền của Tòa án Tối cao. Bất kỳ đơn vị nào có ý kiến bác bỏ việc giải thể công ty có thể nộp đơn bác bỏ ít nhất 7 ngày trước ngày phiên tòa diễn ra.

Trong trường hợp lệnh giải thể được ban hành bởi Tòa án, một quản tài viên phải được bổ nhiệm bởi người nộp đơn kiến nghị giải thể, với sự chấp thuận của người được đề xuất. Nếu không có người thanh lý tài sản được chỉ định thì người quản lý tài sản được Bộ tư pháp ủy quyền sẽ mặc định thực thi chức năng của vị trí này.

IV. Lưu ý khi giải thể

khi quy trình giải thể chính thức bắt đầu, công ty sẽ ngưng các hoạt động kinh doanh, quản tài viên sẽ bắt đầu việc thẩm tra và báo cáo. Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ không được phép diễn ra nếu không có sự cho phép.

V. Quy trình thực hiện dịch vụ giải thể của Chúng tôi

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ giải thể

Khánh An sẽ chuẩn bị toàn bộ hồ sơ giải thể cho khách hàng. Thời gian thực hiện 7-10 ngày

Bước 2: Ký hồ sơ

Khách hàng ký hồ sơ theo hướng dẫn của Khánh An

Bước 3: Xử lý công việc

Khánh An sẽ xử lý toàn bộ công việc liên quan đến thủ tục giải thể cho khách hàng. Thời gian thực hiện khoảng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

VI. Tại sao bạn nên lựa chọn Chúng tôi

Bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của bạn

Tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện

Bảo mật thông tin khách hàng.

Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có trên 5 năm kinh nghiệm làm giải thể công ty Singapore.

Tham khảo:

Thủ tục mở công ty tại Singapore năm 2024

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO là những giá trị chúng tôi mang tới cho quý khách. Rất mong nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng dành cho Khánh An để chúng tôi có thể phát triển tiếp và giúp Quý khách nhiều hơn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN

Địa chỉ: Số 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline:02466.885.821 hoặc 096.987.7894

Email:info@khanhanlaw.net

Website:https://khanhanlaw.com/

Bài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C D năm 2023 Trước năm 2022, trang thiết bị y tế nhóm C,D không bắt buộc phải đăng ký lưu hành mà có thể xin giấy phép nhập khẩu hoặc công khai phân loại đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải phê duyệt cấp phép nhập khẩu. Từ 01/01/2022 nghị định 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực, đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D phải đăng ký lưu hành. Tuy tại điều khoản chuyển tiếp một số trang thiết bị y tế được phép tiếp tục nhập khẩu đến 31/12/2022, nhưng do tính chất đặc thù của trang thiết bị y tế, một số cơ quan hải quan vẫn yêu cầu buộc phải có số lưu hành trang thiết bị y tế để thông quan hàng hóa. Cùng Khánh An tìm hiểu dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D trong bài viết sau:
Dịch vụ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế uy tín, giá rẻ toàn quốc Kinh doanh trang thiết bị y tế là hoạt động có điều kiện tuy nhiên không bắt buộc với tất cả các loại trang thiết bị y tế. Cụ thể, đối với hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc loại A hiện tại là không có điều kiện. Các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế loại A chỉ cần làm thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng cho trang thiết bị y tế loại A trước khi đưa sản phẩm ra thị trường là có thể thực hiện kinh doanh một cách hợp pháp. Đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D khi tiến hành kinh doanh cơ sở kinh doanh phải làm thủ tục công bố đủ điêu kiện mua bán đối với trang thiết bị y tế loại này. Trong bài viết này, Khánh An Law xin tư vấn về quy trình, điều kiện, hồ sơ,…để doanh nghiệp có thể công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.
Thủ tục nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế năm 2023 Hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế là hóa chất có chứa các hoạt chất có tính khử khuẩn, diệt khuẩn, có mục đích duy nhất là khử khuẩn trang thiết bị tế, thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y Tế. Việc nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp số lưu hành trang thiết bị y tế khử khuẩn. Bạn đọc hãy cùng Khánh An tìm hiểu trong bài viết sau:
Quy định mới nhất năm 2022 về nhập khẩu test covid Test covid là trang thiết bị y tế thuộc loại sinh phẩm chuẩn đoán Invitro chuẩn đoán việc nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Cùng Khánh An tìm hiểu thủ tục nhập khẩu test covid theo quy định mới nhất năm 2022 trong bài viết sau:
Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2024 Trong bài viết chia sẻ đặc biệt lần này, Khánh An sẽ cung cấp cho các Quý khách hàng các thông tin về Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2023 đầy đủ, chỉn chu
THỦ TỤC CẤP SỐ LƯU HÀNH KHẨN CẤP CHO MÁY X-QUANG DI ĐỘNG NHANH CHÓNG UY TÍN THEO QUY ĐỊNH CẬP NHẬP MỚI NHẤT BỘ Y TẾ Máy chụp X quang di động là thiết bị chụp X quang với nhiều tiện ích và ưu điểm vượt trội. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trong y học các dòng máy chụp X quang di động ngày càng được cải tiến giúp mang lại nhiều tiện ích trong việc chuẩn đoán hình ảnh.
Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín Ngày nay, có rất nhiều phòng khám tư nhân được thành lập để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và thẩm mỹ của mọi người. Trong đó bao gồm cả các phòng khám nha khoa của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất được quan tâm. Vậy để phòng khám nha khoa đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện những thủ tục gì? Chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Khánh An xin cung cấp Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín.

CẤP PHÉP TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH ĐỐI VỚI TEST NHANH COVID-19 SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM Giá test nhanh nhập khẩu dao động trong khoảng giá khá rộng từ 80.000 VNĐ – 110.000 VNĐ / test do các chi phí cao về vận chuyển quốc tế, bảo quản, thuế quan, trong bối cảnh như vậy. Như vậy, đối với thị trường Việt Nam thì test nhanh sản xuất trong nước đang dần có ưu thế về mặt giá trong bối cảnh cơ quan nhà nước đang tích cực thực hiện bình ổn giá test nhanh và thị trường test nhanh nhập khẩu đang dần bão hòa với gần 100 test nhanh nhập khẩu đã được cấp phép.
Các lưu ý khi thực hiện Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại B trong trường hợp cấp bách theo thông tư 13/2021/TT_BYT mới nhất Trang thiết bị y tế loại B thuộc danh mục qua phê duyệt cấp phép nhập khẩu theo thông tư 30/2015/TT-BYT
Dịch vụ xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Quảng cáo mỹ phẩm là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm. Với tình hình cạnh tranh mỹ phẩm trên thị trường như hiện nay, việc quảng cáo là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm. Vậy thực hiện thủ tục đăng ký quảng cáo đối với cơ quan nhà nước như thế nào?
Thủ tục nhập khẩu Test Nhanh Covid 19 Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus và xét nghiệm tìm kháng thể do cơ thể sinh ra để chống lại virut. Test nhanh covid 19 phát hiện kháng nguyên covid 19 hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi để sàng lọc diện rộng nhằm phát hiện covid 19.
Dịch vụ xin Giấy phép nhập khẩu Test Covid sử dụng với máy PCR Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus. Test phát hiện kháng nguyên virus SarS-CoV-2 là gì? Kit xét nghiệm đa chỉ tiêu SARS-CoV-2 RT-PCR là hóa chất chuẩn đoán dùng trong xét nghiệm định tính RNA từ vi-rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên như mẫu phết dịch mũi họng và mẫu phết dịch hầu họng.
Công ty Khánh An sinh nhật năm thứ 3 (2017-2020)
[KHÁNH AN] - 13/07/2017 ->13/07/2020, 


Khánh An được cấp đăng ký kinh doanh với mã số thuế 0107921821 vào ngày 13/07/2017, từ đó mà ngày này hằng năm được trở thành ngày sinh nhật vui vẻ, có ý nghĩa đối với Đội ngũ nhân sự của Khánh A...
Làm thế nào để thành lập công ty ở Singapore? Thành lập công ty tại Singapore cần hồ sơ như thế nào và chi phí ra sao? Cùng tham khảo những lưu ý khi thành lập công ty tại Singapore nhé!
Dịch vụ mở công ty tại Singapore hiệu quả, tiết kiệm Dịch vụ mở công ty tại Singapore chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp một cách hiệu quả, tiết kiệm, nhanh chóng.
Phân biệt khuyến mại với chiết khấu thương mại Câu hỏi: Bạn ơi mình không hiểu chiết khấu với khuyến mại thì khác nhau chỗ nào? Bạn giải thích giúp mình với, để làm hai hình thức đó thì có phải đăng ký gì không? Người gửi: Bạn Nam Anh. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục
Quyền ly hôn và nuôi con khi chồng ngoại tình? Câu hỏi: Vợ chồng em kết hôn đã được 4 năm, hiện tại em có 2 đứa con. 1 đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa mới được 8 tháng. Trong thời gian mà em ở cữ thì chồng em ngoại tình. Em đã bỏ qua 1 lần rồi nhưng vẫn tái lại. Em không
Làm sao để chứng minh 02 số Chứng minh thư nhân dân là của cùng 1 người? Câu hỏi: Chị có thay chứng minh thư, giờ trong sổ đỏ đất đai lại là số chứng minh cũ. Giờ có cách nào để chứng minh 2 số cmnd là 1 không? Cảm ơn em Người gửi: Chị Lê Trang Nội dung tư vấn: Cảm ơn Chị Trang đã gửi câu hỏi  tới chuyên
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Câu hỏi: Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để hoạt động dịch vụ đòi nợ. Quy định của pháp luật có đang dự thảo thay đổi điểm nào có lợi không? Người gửi: Bạn Quyên. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn
 
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894