Dịch vụ thành lập Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu uy tín, giá rẻ

Thứ Năm, 24/09/2020 | 15:23 GMT+7.
Lượt xem: 3594

Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu là hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, nhận thấy với nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng hoạt động nghiên cứu của các quý khách hàng, ngày càng có nhiều Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu được ra đời, Khánh An là đơn vị tư vấn hỗ trợ uy tín cho rất nhiều các tổ chức xin phép thành lập viện nghiên cứu thành công tại Sở Khoa học và Công nghệ. Qua bài viết này, Khánh An gửi tới các quý khách hàng những chia sẻ liên quan đến việc thành lập Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu - hình thức của tổ chức khoa học công nghệ hiện nay.

I. Căn cứ pháp lý

- Luật khoa học và công nghệ năm 2013;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN.

II. Điều kiện thành lập Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu

Đối với các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu tư nhân, cần phải đáp ứng các điều kiện về Điều lệ tổ chức hoạt động, Nhân lực khoa học công nghệ và Cơ sở vật chất - kỹ thuật, cụ thể như sau: