Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

Thứ Hai, 17/12/2018 | 15:39 GMT+7.
Lượt xem: 2321

Câu hỏi:

Công ty có thể tư vấn cho tôi về thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích ko?

Nội dung tư vấn:

Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật của Công ty Tư vấn Khánh An. Sau đây chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn để trả lời cho câu hỏi của Bạn. 

1. Căn cứ pháp lý

– Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2013;

– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN  Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN  và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN,

2. Giải đáp thắc mắc

Đăng ký bảo hộ sáng chế dưới dạng giải pháp hữu ích mặc dù đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam, nhưng hồ sơ giấy tờ đăng ký rất phức tạp, thời gian để đăng ký thành công và được cấp văn bằng là rất lâu. Chính vì thế, không phải chủ thể nào cũng có thể tự mình xây dựng được một bộ hồ sơ đăng ký hợp lệ. Sau đây, chúng tôi sẽ đưa ra tư vấn về hồ sơ và thủ tục cơ bản mà các cá nhân, tổ chức thực hiện đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích phải nắm được:

a. Giải pháp hữu ích là gì? điều kiện đăng ký Bằng độc quyền giải pháp hữu ích?

Theo quy định tại điều 58 của luật sở hữu trí tuệ, Sáng chế được bảo hộ dưới hai dạng là Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Như vậy giải pháp hữu ích bản chất là sáng chế. Cụ thể:

– Giải pháp hữu ích được thể hiện dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình;

– Giải pháp hữu ích Không phải là hiểu biết thông thường;

– Điều kiện để Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường. Đồng thời đáp ứng điều kiện: Có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp

+ Giải pháp hữu ích được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai trên toàn thế giới(chỉ có một số người có hạn biết và họ có nghĩa vụ giữ bí mật) trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên. (Điều 60 của luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2013)

Trường hợp ngoại lệ:

  • "Quyền ưu tiên” là quyền của người nộp đơn trên cơ sở đơn hợp lệ đã được nộp tại một quốc gia là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên trong thời hạn 12 tháng . Người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế đó tại một quốc gia khác và đơn nộp sau được coi như nộp cùng ngày với đơn đầu tiên. 
  • Giải pháp hữu ích bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký; Được công bố dưới dạng báo cáo khoa học; Được trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Khả năng áp dụng công nghiệp là khả năng thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định. (Điều 61 của luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2013)

b. Chủ thể có quyền đăng ký giải pháp hữu ích:

– Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được phép đăng ký Giải pháp hữu ích bao gồm:

+ Người tạo ra Giải pháp hữu ích bằng chính tiền bạc và sức lực của mình.

+ Tổ chức hoặc cá nhân đầu tư tiền bạc, phương tiện cũng như vật chất cho tác giả tạo ra Giải pháp hữu ích thông qua hình thức thuê, giao việc, trừ khi giữa các bên có thỏa thuận khác.

Nếu nhiều tổ chức, cá nhân cùng hợp tác tạo ra hoặc cùng đầu tư tiền bạc, vật chất và phương tiện để tạo ra Giải pháp hữu ích thì tất cả những tổ chức hay cá nhân đó đều có quyền đăng ký song phải được tất cả các tổ chức và cá nhân còn lại chấp thuận.

Nếu người có quyền đăng ký chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức hoặc cá nhân khác thông qua hình thức hợp đồng kế thừa bằng văn bản theo quy định pháp luật thì tổ chức hoặc cá nhân đó có quyền đăng ký (kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký).

b. Hồ sơ, thủ tục đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

– Đơn đăng ký:

+ Cần ghi rõ đối tượng cần được bảo hộ là sản phẩm hoặc quy trình;

+ Đơn phải bảo đảm tính thống nhất: Yêu cầu bảo hộ một đối tượng duy nhất; Yêu cầu bảo hộ một nhóm đối tượng có mối liên hệ kỹ thuật, thể hiện ý đồ sáng tạo chung duy nhất (Một đối tượng dùng để tạo ra (sản xuất, chế tạo, điều chế) đối tượng kia; Một đối tượng dùng để thực hiện đối tượng kia; Một đối tượng dùng để sử dụng đối tượng kia; Các đối tượng thuộc cùng một dạng, có cùng chức năng để bảo đảm thu được cùng một kết quả).

– Tờ khai: Người nộp đơn phải nộp 02 bản tờ khai

– Bản mô tả sáng chế: Người nộp đơn phải nộp 02 bản mô tả sáng chế. Bản mô tả sáng chế phải bao gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ giải pháp hữu ích;

– Bản tóm tắt: Người nộp đơn phải nộp 02 bản tóm tắt (mô tả một cách vắn tắt (không quá 150 từ) về bản chất của giải pháp hữu ích)

– Bản sao công chứng hợp lệ tài liệu ưu tiên (nếu có);

– Thông tin của tác giả giải pháp hữu ích và người đăng ký;

– Các tài liệu có liên quan (nếu có);

–  Chứng từ nộp phí, lệ phí.

c. Nộp và tiếp nhận đơn

– Đơn có thể được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại các địa điểm tiếp nhận đơn khác do Cục Sở hữu trí tuệ thiết lập. Đơn cũng có thể được gửi qua bưu điện tới các địa điểm tiếp nhận đơn nói trên.

+ Nếu đơn được tiếp nhận,  Cục Sở hữu trí tuệ trao (gửi) lại giấy biên nhận cho người nộp đơn.

– Thẩm định đơn: Để xem xét tính hợp lệ của đơn về nội dung và hình thức. Cụ thể:

+ Thẩm định về hình thức đơn: quy định cụ thể tại điều 13 của thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi bổ sung.

  • Thời hạn thẩm định: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn

+ Công bố đơn: Mọi đơn đã được chấp nhận hợp lệ đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố đơn.

  • Đơn đăng ký được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn;

+ Thẩm định về nội dung đơn: đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng.

Sau khi công bố đơn trên Công báo sở hữu trí tuệ, 

Thời hạn thẩm định nội dung là 12 tháng, tính từ ngày công bố nếu yêu cầu thẩm định nội dung đã nộp trước ngày công bố hoặc tính từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nộp sau ngày công bố đơn

+Khi đơn đăng ký đủ điều kiện và người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản chi phí và lệ phí, trong thời hạn 10 ngày Cục sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục cấp văn bằng theo quy định tại điều 118 của luật sở hữu trí tuệ. Sau khi ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia thì người nộp đơn sẽ được cấp văn bẳng bảo hộ giải pháp hữu ích.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của chúng tôi về hồ sơ và thủ tục đăng ký Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty tư vấn Khánh An để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ một cách tối ưu nhất quá trình đăng ký văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích.

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 02466.885.821 hoặc 096.987.7894.

Email: Info@Khanhanlaw.netBài viết tiếp theo
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Khánh An
A: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C D năm 2023 Trước năm 2022, trang thiết bị y tế nhóm C,D không bắt buộc phải đăng ký lưu hành mà có thể xin giấy phép nhập khẩu hoặc công khai phân loại đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải phê duyệt cấp phép nhập khẩu. Từ 01/01/2022 nghị định 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực, đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D phải đăng ký lưu hành. Tuy tại điều khoản chuyển tiếp một số trang thiết bị y tế được phép tiếp tục nhập khẩu đến 31/12/2022, nhưng do tính chất đặc thù của trang thiết bị y tế, một số cơ quan hải quan vẫn yêu cầu buộc phải có số lưu hành trang thiết bị y tế để thông quan hàng hóa. Cùng Khánh An tìm hiểu dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhóm C,D trong bài viết sau:
Dịch vụ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế uy tín, giá rẻ toàn quốc Kinh doanh trang thiết bị y tế là hoạt động có điều kiện tuy nhiên không bắt buộc với tất cả các loại trang thiết bị y tế. Cụ thể, đối với hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc loại A hiện tại là không có điều kiện. Các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế loại A chỉ cần làm thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng cho trang thiết bị y tế loại A trước khi đưa sản phẩm ra thị trường là có thể thực hiện kinh doanh một cách hợp pháp. Đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D khi tiến hành kinh doanh cơ sở kinh doanh phải làm thủ tục công bố đủ điêu kiện mua bán đối với trang thiết bị y tế loại này. Trong bài viết này, Khánh An Law xin tư vấn về quy trình, điều kiện, hồ sơ,…để doanh nghiệp có thể công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.
Thủ tục nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế năm 2023 Hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế là hóa chất có chứa các hoạt chất có tính khử khuẩn, diệt khuẩn, có mục đích duy nhất là khử khuẩn trang thiết bị tế, thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y Tế. Việc nhập khẩu hóa chất khử khuẩn trang thiết bị y tế cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp số lưu hành trang thiết bị y tế khử khuẩn. Bạn đọc hãy cùng Khánh An tìm hiểu trong bài viết sau:
Quy định mới nhất năm 2022 về nhập khẩu test covid Test covid là trang thiết bị y tế thuộc loại sinh phẩm chuẩn đoán Invitro chuẩn đoán việc nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Cùng Khánh An tìm hiểu thủ tục nhập khẩu test covid theo quy định mới nhất năm 2022 trong bài viết sau:
Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2024 Trong bài viết chia sẻ đặc biệt lần này, Khánh An sẽ cung cấp cho các Quý khách hàng các thông tin về Thủ tục thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2023 đầy đủ, chỉn chu
THỦ TỤC CẤP SỐ LƯU HÀNH KHẨN CẤP CHO MÁY X-QUANG DI ĐỘNG NHANH CHÓNG UY TÍN THEO QUY ĐỊNH CẬP NHẬP MỚI NHẤT BỘ Y TẾ Máy chụp X quang di động là thiết bị chụp X quang với nhiều tiện ích và ưu điểm vượt trội. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trong y học các dòng máy chụp X quang di động ngày càng được cải tiến giúp mang lại nhiều tiện ích trong việc chuẩn đoán hình ảnh.
Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín Ngày nay, có rất nhiều phòng khám tư nhân được thành lập để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và thẩm mỹ của mọi người. Trong đó bao gồm cả các phòng khám nha khoa của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất được quan tâm. Vậy để phòng khám nha khoa đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện những thủ tục gì? Chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Khánh An xin cung cấp Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa uy tín.

CẤP PHÉP TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH ĐỐI VỚI TEST NHANH COVID-19 SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM Giá test nhanh nhập khẩu dao động trong khoảng giá khá rộng từ 80.000 VNĐ – 110.000 VNĐ / test do các chi phí cao về vận chuyển quốc tế, bảo quản, thuế quan, trong bối cảnh như vậy. Như vậy, đối với thị trường Việt Nam thì test nhanh sản xuất trong nước đang dần có ưu thế về mặt giá trong bối cảnh cơ quan nhà nước đang tích cực thực hiện bình ổn giá test nhanh và thị trường test nhanh nhập khẩu đang dần bão hòa với gần 100 test nhanh nhập khẩu đã được cấp phép.
Các lưu ý khi thực hiện Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại B trong trường hợp cấp bách theo thông tư 13/2021/TT_BYT mới nhất Trang thiết bị y tế loại B thuộc danh mục qua phê duyệt cấp phép nhập khẩu theo thông tư 30/2015/TT-BYT
Dịch vụ xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Quảng cáo mỹ phẩm là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm. Với tình hình cạnh tranh mỹ phẩm trên thị trường như hiện nay, việc quảng cáo là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm. Vậy thực hiện thủ tục đăng ký quảng cáo đối với cơ quan nhà nước như thế nào?
Thủ tục nhập khẩu Test Nhanh Covid 19 Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus và xét nghiệm tìm kháng thể do cơ thể sinh ra để chống lại virut. Test nhanh covid 19 phát hiện kháng nguyên covid 19 hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi để sàng lọc diện rộng nhằm phát hiện covid 19.
Dịch vụ xin Giấy phép nhập khẩu Test Covid sử dụng với máy PCR Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus. Test phát hiện kháng nguyên virus SarS-CoV-2 là gì? Kit xét nghiệm đa chỉ tiêu SARS-CoV-2 RT-PCR là hóa chất chuẩn đoán dùng trong xét nghiệm định tính RNA từ vi-rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên như mẫu phết dịch mũi họng và mẫu phết dịch hầu họng.
Công ty Khánh An sinh nhật năm thứ 3 (2017-2020)
[KHÁNH AN] - 13/07/2017 ->13/07/2020, 


Khánh An được cấp đăng ký kinh doanh với mã số thuế 0107921821 vào ngày 13/07/2017, từ đó mà ngày này hằng năm được trở thành ngày sinh nhật vui vẻ, có ý nghĩa đối với Đội ngũ nhân sự của Khánh A...
Làm thế nào để thành lập công ty ở Singapore? Thành lập công ty tại Singapore cần hồ sơ như thế nào và chi phí ra sao? Cùng tham khảo những lưu ý khi thành lập công ty tại Singapore nhé!
Dịch vụ thành lập công ty tại Singapore 2024 hiệu quả, tiết kiệm Dịch vụ mở công ty tại Singapore chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp một cách hiệu quả, tiết kiệm, nhanh chóng.
Phân biệt khuyến mại với chiết khấu thương mại Câu hỏi: Bạn ơi mình không hiểu chiết khấu với khuyến mại thì khác nhau chỗ nào? Bạn giải thích giúp mình với, để làm hai hình thức đó thì có phải đăng ký gì không? Người gửi: Bạn Nam Anh. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục
Quyền ly hôn và nuôi con khi chồng ngoại tình? Câu hỏi: Vợ chồng em kết hôn đã được 4 năm, hiện tại em có 2 đứa con. 1 đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa mới được 8 tháng. Trong thời gian mà em ở cữ thì chồng em ngoại tình. Em đã bỏ qua 1 lần rồi nhưng vẫn tái lại. Em không
Làm sao để chứng minh 02 số Chứng minh thư nhân dân là của cùng 1 người? Câu hỏi: Chị có thay chứng minh thư, giờ trong sổ đỏ đất đai lại là số chứng minh cũ. Giờ có cách nào để chứng minh 2 số cmnd là 1 không? Cảm ơn em Người gửi: Chị Lê Trang Nội dung tư vấn: Cảm ơn Chị Trang đã gửi câu hỏi  tới chuyên
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Câu hỏi: Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để hoạt động dịch vụ đòi nợ. Quy định của pháp luật có đang dự thảo thay đổi điểm nào có lợi không? Người gửi: Bạn Quyên. Nội dung tư vấn: Cảm ơn Bạn
 
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 096.987.7894